Projekt CerDee má přispět k rozvoji porcelánového průmyslu

Publikováno 25. 7. 2019

Ve slovinské Lubljani odstartován projekt CerDee – Kreativní průmysl v oblasti keramiky – rozvoj, vzdělávání, podpora. Na jeho realizaci se pod vedením německého Porzellanikons – Státního muzea pro porcelán v Selbu podílí osm partnerů ze střední Evropy, mimo jiné Západočeská univerzita v Plzni.

Jak nastínil Jan Tlučhoř, který je jedním z hlavních řešitelů projektu, jeho cílem je sdílet zkušenosti z podnikání v oblasti porcelánového průmyslu a podpořit mladé umělce v rozvoji jejich tvorby i podnikání. 

Porcelánový průmysl představuje tradiční odvětví v mnoha evropských regionech, přičemž zaměstnává cca půl milionu lidí. Kvůli globalizaci a dynamickému vývoji chování spotřebitelů je však vystaven silným strukturálním změnám. O existenci podnikatelských subjektů, mezi něž patří hlavně  individuální podnikatelé nebo malé a střední podniky, není dostatečně velké povědomí. V rámci projektu CerDee by proto mělo dojít k jejich zviditelnění pomocí výstav, účasti na mezinárodních veletrzích nebo online marketingu. Sdílení nápadů a zkušeností jednotlivých umělců a designerů budou podporovat nově vytvořená školící a dokumentační střediska v Selbu a Kranji.
 
Celý příspěvek, publikovaný pod šifrou luk 23. 7. 2019 na webu Místníkultura.cz, najdete zde.