Prohlášení pražských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze

Publikováno 5. 3. 2019

V říjnu minulého roku vydal Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN zprávu, podle které se nacházíme v přelomovém období. Máme poslední šanci zachránit svět poměrně stabilního klimatu, které umožnilo vznik a rozvoj naší civilizace. Řešení jsou na vládní úrovni států projednávána jen velmi pomalu a vlažně, a tak se lidé rozhodli jednat na úrovni jednotlivých měst. Vytvářejí tlak na městské zastupitele, aby vypracovali strategický plán do budoucích let. Města na celém světě (např. v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu či Španělsku) vyhlašují stav klimatické nouze. Požadujeme, aby se k nim přihlásila i Praha.

Panel OSN sbírá a analyzuje současné poznání vědců z celého světa. Jejich závěr mluví jasně, byť děsivě. Následujících několik málo let máme na to, abychom proměnili téměř každý aspekt lidské civilizace směrem k uhlíkově neutrálním technologiím. Vzhledem k dosavadní laxnosti politické reprezentace ale ztrácíme drahocenný čas. OSN mluví o následujících třech letech jako o poslední možnosti, kdy se lze vyhnout budoucnosti klimatického rozvratu. V těchto letech se musí zastavit současný růst globálních emisí skleníkových plynů, který za rok 2018 dosáhl dalšího rekordu. V následujících dvanácti letech pak musí prudce směřovat každý rok k výraznému omezení emisí skleníkových plynů. Pokud se nám jako lidstvu tento úkol nepodaří, naše budoucnost bude sérií katastrof spjatých s ekologickým kolapsem. Nemluvíme o žádné vzdálené budoucnosti, mluvíme o naší budoucnosti a především o životech našich dětí.

My, zástupci a zástupkyně kulturních institucí fungujících v Praze, cítíme zodpovědnost za společnou budoucnost a nehodláme se smířit s apatií vládních elit. Také Praha a veřejné instituce se podílejí na produkci emisí oxidu uhličitého. Proto byl vznesen návrh, aby Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil na úrovni města stav klimatické nouze a vytvořil plán, jak do roku 2030 fungovat s neutrálními emisemi skleníkových plynů. Dosáhnutí tohoto stavu vyžaduje transformaci nejen v energetice, ale také v řadě dalších oblastí. Tyto plány by přitom měly být sociálně citlivé a neměly by směřovat k ohrožení zranitelných skupin obyvatel.

Jako zástupci a zástupkyně umělecké či obecně kulturní scény máme zodpovědnost ve vztahu ke společnosti. Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo, ať už skrze svou vzdělávací či pečující funkci. Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost.

Vnímáme také, že je třeba zásadně změnit fungování institucí, včetně těch kulturních. Je nutné připravovat konkrétní adaptační a transformační opatření. To s sebou přináší i nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou situaci. Vyzýváme tedy Magistrát hl. m. Prahy, aby bezodkladně přijal výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze a začal jednat nyní. Žádáme ho, aby o nebezpečí klimatické krize pravdivě a důsledně informoval veřejnost. A zavazujeme se, že jsme připraveni být spojenci v boji proti budoucnosti klimatického rozvratu.

S nadějí

Národní filmový archiv
Institut umění – Divadelní ústav
Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Národní knihovna České republiky
Asociace spisovatelů
Společnost Jindřicha Chalupeckého
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Klub Za Starou Prahu
Centrum pro současné umění FUTURA
Studio Hrdinů
Nadace současného umění
Centrum pro současné umění
Divadlo Archa
Museum Kampa
MeetFactory
Institut dokumentárního filmu
Institut úzkosti
New Aliens Agency
tranzit.cz
Display
Galerie Artwall
etc. galerie
INI Project
Drdova Gallery
ARE
Festival 4+4 dny v pohybu
Synth Library Prague/ZVUK
A2 kulturní čtrnáctideník
Galerie Jaroslava Fragnera
Galerie NTK
Berlínskej model
Galerie kritiků
Kvalitář
Umělec má cenu
Literární obtýdeník Tvar
Karlin Studios
Fresh Eye
Galerie Mimochodem
Artmapa
Kruh
Polansky Gallery
Nevan Contempo
Punctum
Vyšší odborná škola Scholastika
Fotograf Gallery
Svit Praha
City Surfer Office
Alfréd ve dvoře
Spolek Skutek
Lítost
Galerie AMU
Galerie 207
Ateliér bez vedoucího
Agosto Foundation
yo-yo.zs – RurArtMap
Galerie 35m2
Galerie VI PER
Společnost Topičova salonu
Jedefrau.org
Artyčok.TV
Galerie SPZ
Aras
Orchestr Berg
Entrance Gallery

 

http://umeniproklima.cz/