Prohlášení platformy Knihex k současné situaci malých nakladatelů a nezávislých knihkupců na českém knižním trhu

Publikováno 25. 3. 2020

Vážení knihkupci, vážené knihkupkyně, vážené nakladatelky, vážení nakladatelé, vážená veřejnosti, jménem nově vzniklé platformy Knihex bychom se rády vyjádřily k současné situaci malých nakladatelů a nezávislých knihkupců v knižním provozu.

Zcela respektujeme rozhodnutí a omezení vlády ČR a ztotožňujeme se se snahou zamezit šíření nemoci COVID-19. Zároveň ale tušíme, kam současná situace směřuje.

V této době jsou prodejny po celé republice uzavřeny a malá knihkupectví se velmi rychle dostávají do problémů, které se budou zvětšovat adekvátnědobě uzavření. Nezávislí knihkupci a knihkupkyně podnikají často jakoživnostníci, tudíž na ně dopadají veškeré problémy, které se této skupiny podnikatelů týkají a které v současné době ohrožují tisíce lidí. Zároveňněkteří z nich mají zaměstnankyně a zaměstnance, platí nájmy a v tuto chvíli mají nulové příjmy. Knihkupectví se také dlouhodobě potýkají s rizikem zániku, podle zprávy SČKN za rok 2018/2019 jich během posledních pěti let zaniklo na 130 a očekává se pokračování tohoto trendu. Předpokládat tedy, že knihkupectví disponují dostatečnými finančními rezervami pro období uzavření, je liché. Jejich přežití je tedy přímo ohroženo.

Do podobné situace se velmi rychle dostávají i malí nakladatelé a nakladatelky – v současné době distribuce Euromedia a Pavel Dobrovský– BETA vyhlásily pozastavení plateb nakladatelům (Euromedia posléze svoje prohlášení zmírnila), do problémů se následně dostal i Kosmas. Knihex se snaží apelovat na čtenáře a čtenářky, aby v současné době nakupovali knihy přímo od nakladatelů přes jejich e-shopy či přes nezávislá kamenná knihkupectví, pokud fungují, ale správa e-shopu v této době pro nakladatele může být náročná nebo i nemožná (v případě povinné karantény) a zároveň pro většinu z nich nejsou prodeje skrze e-shop největším zdrojem příjmů, naopak spíš doplňkovým. Stejně jako knihkupkyně a knihkupci i nakladatelé a nakladatelky často bojují o přežití, nedisponují žádnými nebo minimálními finančními rezervami. Zároveň se mnohá malá nakladatelství snaží dlouhodobě zlepšovat finanční podmínky pro redaktory, korektory a další profese nakladatelského provozu, tímto jsou také tyto snahy, a tedy i další (většinou) živnostníci a živnostnice ohroženi. Vzhledem ke všemu výše zmíněnému je úzká spolupráce mezi malými nakladatelstvími a nezávislými knihkupectvími velmi zásadní. A teď je vzhledem k okolnostem bohužel přerušena.

Další vývoj lze jen stěží predikovat, neboť situace se stále vyvíjí, užteď ovšem víme, že čím déle budou opatření trvat, tím více bude ohrožena nezávislá knižní scéna. Tento kulturní segment zahrnuje jednak stovky lidí, kteří často živoří na hranici životního minima, snaží se ustát

nerovný boj s velkými nakladatelskými domy a prodejními sítěmi a i přese všechny těžkosti pečlivě připravují, vydávají a prodávají kvalitní a hodnotnou literaturu, která diverzifikuje knižní nabídku a tím nabízí i možnosti edukace širokým vrstvám obyvatel napříč regiony.

Vzhledem k výše zmíněnému je vhodné hledat systémová řešení. Oceňujeme veškerou snahu Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU), který komunikuje se subjekty napříč kulturní scénou a nezapomíná ani na nakladatele a nakladatelky. Zároveň je ale nezbytné pomoci nezávislé knižní scéně cíleně.

Platforma Knihex jedno ze systémových řešení zná a usiluje o jeho implementaci do knižního trhu. Jedná se o nový obchodní model, kterýzajistí přímou spolupráci malých nakladatelství, která vydávají nižší objemy titulů ročně, bývají úzce profilována a v některých případech ani nemohou do běžné distribuce, a nezávislých knihkupců především v regionech. Cílem je vytvoření sítě, která umožní těmto dvěma stranám (a posléze i knihovnám) rychlé, snadné a přímé propojení bez nutnosti třetí strany. Projekt je sice v začátku (začal se připravovat v lednu), ale teďvíce než kdy jindy je zásadní, aby byl uveden do provozu co nejdříve – věříme, že základní verzi našeho řešení bychom byly schopny spustit do několika málo měsíců. Neobejdeme se však bez podpory příslušných institucí. Proto zástupkyně platformy usilují o setkání s ministrem kultury a s představiteli institucí, které potřebnou, především finanční pomoc mohou poskytnout.

Usilujeme o záchranu přímo ohrožených malých subjektů nezávislé knižní scény, neboť věříme, že své místo na knižním trhu mají situaci navzdory.

S přátelským pozdravem za platformu Knihex

Mgr. Karolina Voňková
předsedkyně spolku Knihex, z. s., nakladatelství Lipnik

Veronika Benešová Hudečková
členka spolku Knihex, z. s., nakladatelství verzone

BcA. Anna Štičková
členka spolku Knihex, z. s., nakladatelství Nová beseda

V Praze dne 25. 3. 2020

Prohlášení platformy Knihex k okamžiku zveřejnění podpořily:

Knihkupectví Expedice

Knihkupectví Papírová loď

Knihkupectví Přístav

Nakladatelství Bylo nebylo

Nakladatelství Casablanca

Nakladatelství Cesta domů

Nakladatelství Gnóm!

Nakladatelství H+H Vyšehradská

Nakladatelství Limonádový Joe

Nakladatelství POP – PAP

Nakladatelství Pipasik

Nakladatelství Rubato

Nakladatelství Titanic

Nakladatelství Trystero

Nakladatelství wo-men

Magazín Lógr

Archiv výtvarného umění Galerie VI PER