Proč je důležité zaměřit se na kreativní vzdělávání?

Publikováno 5. 1. 2023

Kreativní vzdělávání je pojem, pod kterým si určitě každý z nás něco představí, ale jako metoda možná tolik známý není. Jak konkrétně funguje? Jaké jsou nejčastější mýty o kreativitě ve vzdělávání a proč je tak důležité ji rozvíjet?

Pět nejčastějších mýtů o kreativitě ve vzdělávání

1. Nevíme, co to kreativita je

Víme. Během posledních třiceti let bylo dosaženo téměř všestranného konsenzu v tom, že kreativita není jen o originalitě, ale také o procesu, v němž se uplatňují znalosti, intuice a  dovednosti odpovídající kontextu či prostředí. Myšlenku zahrnutí kreativity do škol zpočátku brzdila mylná představa, že tvořivost patří jen do uměleckých předmětů. Nepatří. Skvěle se dá využít v hodinách matematiky, přírodopisu nebo v  občanské výchově. Podle nedávné zprávy vydané Durhams Commission on Creativity and Education je tento omyl již dlouho překonaný. Kromě uznání důležité role uměleckých oborů ve vzdělávání tato zpráva také ukazuje, jak je kreativita přítomna i v běžné lidské činnosti  – i v situacích a profesích, kde bychom ji nehledali. Pomáhá nám řešit každodenní i celospolečenské problémy.

Model kreativity vyvinutý na Winchesterské univerzitě v  roce 2013 zahrnuje pět oblastí: představivost, zvídavost, spolupráci, vytrvalost a disciplinovanost. Momentálně je používán ve 27 státech po celém světě, mj. i v České republice.

Celý příspěvek Marie Pánkové, psaný pro Učitelský měsíčník, si můžete přečíst na webu Seznam médium (5. 1. 2023).