Představujeme European Writing Centers Association (EWCA)

Publikováno 23. 3. 2022

Posláním EWCA je integrovat univerzity v Evropě tak, aby mezi nimi docházelo k výměně know-how a k vytváření infrastruktury pro cíle, praxi a vědecký výzkum, kterému se věnují centra tvůrčího psaní.

Podrobnosti o aktivitách organizace najdete na jejím webu.