Předání Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit

Publikováno 9. 12. 2021

Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit v oboru tradiční lidové kultury a folkloru byla v letošním roce (2021) udělena paní Mgr. Marii Pachtové.

Laureátka obdržela ocenění za celoživotní propojení pedagogické, popularizační a tvůrčí práce v oblasti tradiční lidové kultury etnografického regionu Haná. Letošní poslední předání Ceny Ministerstva kultury  v oborech zájmových uměleckých aktivit proběhlo 26. 11. 2021 netradičně v obřadní síni městského úřadu ve Vyškově.

Cenu předal PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel Národního ústavu lidové kultury, který poděkoval paní Pachtové za její dlouholetou neúnavnou práci a přínos pro oživení a zachování hanáckých lidových tradic. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil místostarosta a radní města Vyškova, vedoucí dětského folklorního souboru Klebetníček a řada folklorních odchovanců paní učitelky Pachtové.