Pokračuje úspešný online projekt zameraný na mladého diváka – SMARTheatre

Publikováno 10. 9. 2021

Slovenské centrum AICT, ktoré je národnou sekciou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, oznamuje pokračovanie úspešného online projektu SMARTheatre.

Projekt je zameraný na budovanie a kultivovanie mladého diváka, budúceho amatérskeho alebo i profesionálneho divadelného kritika a kritičky. Už druhú fázu tejto vzdelávacej aktivity podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Pilotná fáza projektu sa uskutočnila už v sezóne 2020/2021. V rámci pokračovania iniciatívy prevedú lektorky a lektori pôsobiaci v oblasti divadelnej kritiky a teórie počas niekoľkých mesiacov (október 2021–február 2022) účastníkov piatimi dielňami (činohra, opera, bábkové divadlo, muzikál, alternatívne divadlo), v ktorých budú pozerať a spoločne prostredníctvom online diskusií analyzovať vybrané divadelné tituly slovenských i svetových divadiel. Ako ukázala pilot, medzi mladými ľuďmi je záujem o divadlo a tento typ aktivity ocenili aj divadelníci, pre ktorých reakcie študentov sú vítanou spätnou väzbou.

Cieľovou skupinou budú žiaci a žiačky stredných škôl vo veku nad 15. Ide o generáciu, pre ktorú návšteva divadla nie je prvou voľbou, ale u ktorej by projekt mohol vzbudiť väčší záujem o divadlo, dať návod, ako čítať jazyk divadla, ako analyzovať divadelné hry, ako vyjadriť svoje pocity z divadelného predstavenia, ako vnímať divadlo v spoločenskom kontexte, a tiež, kde si o divadle možno prečítať viac informácií.

Podrobnosti