Pandemie koronaviru urychlila digitální vztahy v kultuře i obchod

Publikováno 4. 3. 2021

Pandemie koronaviru rozšířila povědomí veřejnosti o kulturních a kreativních průmyslech. Více se hovoří o digitálních televizních platformách, virtuální realitě, on-line médiích, streamování hudební či divadelní produkce nebo o virtuálních prohlídkách muzeí.

Kulturní a kreativní průmysly mají stále větší význam pro národní ekonomiky. Mnohdy se digitalizace stala jedinou možností, jak si obecenstvo udržet nebo jak rozšířit způsob prodeje. V rozhovoru to uvedl Marcel Kraus, manažer projektu Hyb4City Univerzity Karlovy.

„Digitální vztah s publikem nebo zákazníky byl samozřejmě tématem už před pandemií, ale krize jej značně urychlila. Důležité je uvědomit si v této souvislosti, že krize je svým způsobem příležitostí a její překonání nespočívá v tom, že bychom se měli ve všem vracet do stavu před krizí. Zároveň ale platí, že ne všichni mají ke kvalitní digitální infrastruktuře přístup nebo možnosti ji dlouhodobě využívat, nehledě na to, že mnoho uměleckých či kreativních činností samozřejmě digitalizovat nelze,“ sdělil člen mezinárodního poradního sboru pro kreativní průmysly British Council a NESTA PEC Kraus.

Odvětví založené na uměleckých či kreativních činnostech a na využívání nových technologických možností potřebuje kulturně a kreativně smýšlející lidi, což by se podle Krause mělo více promítnout do školních osnov.

„Je potřebné propojovat různé druhy kompetencí a schopností, propojovat kreativní gramotnost s digitální, umělecké vzdělání s technickým nebo imaginaci s racionalitou. Vzdělávací systém by k tomuto propojování znalostí měl zásadní měrou přispívat. Žádný talent dívek a chlapců by školnímu systému neměl uniknout bez povšimnutí,“ konstatoval Kraus. „Stále více můžeme slyšet o takzvaných STEAM oborech, kdy k tradičnímu STEM – Science, Technology, Engineering a Mathematics – přibývá zdánlivě nesourodé A – art. Zatímco na základě STEM dostaneme z akademického prostředí zejména odpověď na otázku ‚jak věc udělat‘, písmeno A nám dává odpověď na otázku ‚proč věc udělat‘ a zda by to nešlo i jinak nebo šetrněji. Ke slovu se tak dostávají společenské, humanitní a umělecké obory jako další důležitý aktér inovačních aktivit,“ dodal.

Místem pro propojování inovací, kultury, vědy a vzdělávání by se v centru Prahy měl stát Kampus Hybernská, na jehož rozvoji se podílejí Univerzita Karlova a město Praha. „Rádi bychom v Kampusu Hybernská vytvořili inovační platformu a místo pro setkávání a diskusi akademiků, výzkumníků, studentů, inovátorů, umělců, kreativců, programátorů nebo designérů, a to ze soukromé i neziskové sféry. Prostor, v němž nyní vedle sebe sídlí spin-off společnost UK Charles Games, Inovační laboratoř Univerzity Karlovy, Galerie Hyb4, kavárna s čítárnou, nahrávací a podcastové studio a mnoho dalšího, má v tomto ohledu neuvěřitelný potenciál,“ podotkl Kraus.

Pozitivní vliv má na kulturní a kreativní průmysly rozvoj 5G sítí, které mají dopad nejen na rychlost a kvalitu přenášeného obrazu a zvuku, v digitálním vysílání televizní produkce nebo při on-line streamování živých koncertů a divadelních představení. „Digitální ekonomika a kreativní ekonomika si snad nikdy v minulosti nebyly tak blízko jako teď v důsledku pandemie. Spolehlivé spojení a silná 5G síť může zásadním způsobem přispět k čerpání doposud nevyužitého potenciálu, které kulturní a kreativní průmysly nabízejí,“ dodal Kraus.

Kulturní a kreativní průmysly jsou aktivity, které dovolují jednotlivci využívat jeho talent a kreativitu. Jde například o oblasti vývoje digitálních her nebo softwaru, reklamy, architektury, designu, filmového průmyslu, hudebního průmyslu a koncertní činnosti, televizní a rozhlasové produkci, divadla, muzikálů nebo opery, výtvarného umění, vydavatelství literatury, tisku a médií nebo řemesel a s tím souvisejících aktivit festivalů, veletrhů, kulturních institucí, muzeí, památek, galerií a řady kreativních center, nově založených firem nebo sociálních sítí a digitálních platforem. Podle evropského statistického úřadu Eurostat pracovní místa v kulturních a kreativních odvětvích rostou.