Otvorené stanovisko Rady galérii Slovenska k pripravovanému zákonu o múzeách

Publikováno 21. 10. 2022

Publikujeme otvorené stanovisko Rady galérií Slovenska k pripravovanému zákonu o múzeách a do platnosti by mal vstúpiť v prvej polovici roka 2023.

Rada galérií sa otvorene dištancuje od jeho prípravy, nakoľko v tejto podobe neprináša nové potrebné zmeny. Práve naopak, pripravovaný zákon vypúšťa z názvu slovo „galéria“, čo RGS považuje za nesprávne – galérie spĺňajú aj funkcie, ktoré múzeá nie.

Vážená pani ministerka,

pre Radu galérii Slovenska (ďalej RGS) je neprijateľný pripravovaný zákon o múzeách. Na oficiálnom stretnutí, ktoré zorganizovalo Ministerstvo kultúry SR (ďalej MK SR) so zriaďovateľmi a stavovskými organizáciami  6. októbra 2022 vo Zvolene a na ktorom prezentovalo aktuálne znenie nového zákona sme sa dozvedeli, že odborné pripomienky predložené našou zástupkyňou v pracovnej skupine neboli akceptované.  

Na tomto dôležitom odbornom stretnutí nám chýbala Vaša prítomnosť a tiež neprítomnosť generálnej riaditeľky SNG Mgr. Alexandry Kusej, PhD. a Mgr. Branislava Panisa generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea ako zástupcov našim národných inštitúcií. 

Celý příspěvek, publikovaný 17. 10. 2022 na webu Artalk.cz, najdete zde.