Otevřený dopis Společnosti Jindřicha Chalupeckého Národní galerii Praha

Publikováno 3. 4. 2020

Vážení přátelé současného umění, rádi bychom vás touto cestou informovali o situaci, před kterou jsme jakožto organizátoři Ceny Jindřicha Chalupeckého byli postaveni v předchozích dnech.

Bez jakéhokoliv předchozího upozornění či diskuze nám bylo poštou zasláno rozhodnutí současné generální ředitelky Národní galerie Praha, že výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2020 se ruší. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli jsou již přípravy ze strany Společnosti Jindřicha Chalupeckého a především ze strany letošních finalistek a finalistů v běhu, jde o velice nepříjemnou změnu pro nás i pro dotčené umělkyně a umělce. Sepsali jsme v raekci na tuto skutečnost otevřený dopis, se kterým vás chceme touto cestou seznámit.

Vážená paní
Alena Anne-Marie Nedoma
Generální ředitelka Národní galerie Praha
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

Na vědomí:

Vážený pán
Lubomír Zaorálek
Ministr kultury ČR
Maltézské nám. 471
118 00 Praha 1

Garanční rada Národní galerie Praha

 

Vážená paní Nedoma,

dne 1. 4. 2020 jsem od Vás obdrželi dopis, ve kterém informujete Společnost Jindřicha Chalupeckého (SJCh) o odstoupení od letošní výstavy Ceny Jindřicha Chalupeckého (CJCh), která měla být otevřena 15. 10. 2020 ve Veletržním paláci – Národní galerii Praha (NGP). Rozhodnutí odůvodňujete mimořádnými okolnostmi pandemie viru COVID-19. Jakkoli si uvědomujeme závažnost situace a její dopad na kulturní instituce, Vaše jednání nás překvapilo. Zatímco velká část kulturních institucí i poskytovatelé dotací projevují snahy o co největší zmírnění negativních dopadů aktuální situace na jednotlivé organizace, umělkyně a umělce a další aktéry a přistupují k podpůrným opatřením a programům, Vámi reprezentovaná instituce jako by se vydávala opačným směrem. Uvědomujeme si, že je nezbytné primárně zajistit samotný chod instituce a zabezpečit zaměstnance, což při velikosti NGP není snadný úkol. Nicméně zrušení plánovaného programu půl roku před jeho konáním, navíc bez jakékoliv diskuse o možných alternativách, jednoznačně poškodí vystavující umělkyně a umělce i partnerskou organizaci a NGP tím také přijde o tradičně hojněnavštěvovaný a odborně i mediálně reflektovaný projekt.

Vašemu kroku nepředcházelo žádné jednání, nezmiňujete se ani o možném vývoji situace, posunutí termínů nebo jiných změnách, které by umožnily letošní ročník navzdory ztíženým podmínkám ve spolupráci s NGP realizovat. Narušujete tak dlouholeté partnerství mezi Národní galerií Praha a Společností Jindřicha Chalupeckého, v rámci kterého jsme ve spolupráci s Vašimi zaměstnanci dlouhodobě usilovali o odpovídající prezentaci CJCh v NGP. Navzdory současnému vývoji věříme, že by se nejprestižnější české ocenění pro vizuální umělkyně a umělce mělo konat právě na půdě této instituce, popřípadě dalších předních uměleckých institucí v regionech ČR, jako je v současnosti Moravská galerie v Brně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že letošní ročník CJCh je již v pokročilém stádiu příprav. Umělkyně a umělci počítají s konkrétními výstavními prostory, pro které připravují mnohdy site-specific umělecká díla. Již proběhla také první fáze práce na výstavní architektuře a úpravě výstavních prostor, v součinnosti se zaměstnanci NGP. Zahraničními hostkami letošního ročníku jsou renomované umělkyně Pauline Boudry a Renate Lorenz, jejichžvýstavu v NGP podpořil mimo jiné německý Institut für Auslandsbeziehungen, partnerem výstavy je také přední berlínská instituce n.b.k. Výstava pro NGP není ve srovnání s jinými výstavními projekty ani přílišnou ekonomickou zátěží – podle domluvených podmínek NGP na letošní ročník měla přímými náklady přispět částkou 150 000 Kč, zatímco SJCh jako malá nezisková organizace do projektu investuje v rámci přímých nákladů částku zhruba desetkrát vyšší.

Zrušení výstavy v termínu, ve kterém by se s největší pravděpodobností přes současné restrikce konat mohla, je pro všechny zúčastněné strany velice nepříjemnou zprávou, která se netýká jen aktuálního ročníku CJCh, ale obecněji důvěry současné umělecké scény v Národní galerii Praha.

Žádáme Vás proto o odůvodnění Vašich kroků a možnost další diskuse nad řešením vzniklé situace.

S pozdravem,

Karina Kottová, ředitelka a předsedkyně správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Ondřej Horák, Charlotta Kotíková, Lenka Lindaurová, Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl, Ondřej Stupal, členové správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého

V Praze dne 2. dubna 2020