Otevřený dopis platformy Knihex ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi

Publikováno 30. 4. 2020

Otevřený dopis ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi ve věci nově vypsaného dotačního řízení na podporu literatury.

Vážený pane ministře,

za platformu Knihex se na Vás obracíme v návaznosti na nově vypsané dotační řízení na podporu literatury, které má reagovat na současný stav a pomoci ohroženým nakladatelstvím. Oceňujeme navýšení finančních prostředků pro aktuálně vypsané grantové řízení, ale co nás velmi negativně překvapilo, jsou v podstatě nezměněné podmínky nově vypsaného programu, čímž je – alespoň z našeho pohledu – nedostatečně reflektována celospolečensky změněná situace. Dle Vašich slov bylo cílem, aby „pokud […] někdo propadl, tak je [najít]” (rozhovor pro Seznam zprávy ze dne 17. 4. 2020). To se ovšem se současnými podmínkami výzvy zcela jistě nepodaří a sítem propadne mnoho kvalitních nakladatelství – nebo minimálně část jejich produkce –, aniž byste je musel hledat. Níže uvádíme několik bodů, proč se tak stane.

První problematická podmínka je uzávěrka, která je příliš brzy. Chápeme, že se má jednat o rychlou pomoc, nicméně malá nakladatelství obvykle nemají v šuplíku projekty, které mohou v tak krátkém čase připravit pro dotační řízení. Nakladatelský provoz se plánuje na měsíce či spíše roky, většina z nás tedy nemá po ruce tři projekty, které bychom mohli rychle připravit a podat. Toto nás tlačí vytvářet projekty šité horkou jehlou, přičemž o kvalitě takových projektů lze oprávněně pochybovat, a věřte nám, že mnoho z nás to radši ani nezkusí, než aby se zavázali ke vzniku projektu, za kterým nebudou moci stát. Oceňujeme Vaši snahu nás podpořit k započetí nových projektů, ale čas na jejich koncepční přípravu je nedostačující.

Druhá a ze všeho nejproblematičtější záležitost jsou ony tradiční tematické okruhy. Tím, že zůstaly zachovány, jsou naprosto či částečně vyřazena z možnosti o peníze žádat mnohá malá nakladatelství. Často jsou to nakladatelství, jejichž knihy podporují kulturní diverzitu, získávají významná ocenění, přinášejí nové koncepty myšlení či nové poznatky. Konkrétně chybí kategorie, do kterých by se vešel literární dokument, odborná literatura (mimo literární vědu), překladová dětská literatura anebo překladový komiks. Mnozí z nakladatelů a nakladatelek, kteří vydávají zmíněné žánry, by po kvalitativní stránce bezesporu nárok měli. Jenže do současných mantinelů Vašeho grantu se nevejdou, a tudíž Vám propadávají.

Proto Vás, pane ministře, žádáme o přehodnocení současné výzvy a o dílčí úpravy, které by umožnily zapojení většího spektra nakladatelů, čímž by bylo zajištěno udržení tolik potřebné bibliodiverzity, o kterou, jak jste sám opakovaně uváděl, stojíte. Tomu však současná výzva, navíc směřovaná výhradně k budoucím projektům, příliš nepomáhá.

Jsme připraveni Vám přednést naše připomínky a návrhy řešení, a pokud budete mít Vy a Vaše kolegyně a kolegové zájem, budeme rády na pomoci nakladatelstvím a nezávislým knihkupectvím participovat a podělíme se s vámi o své znalosti a zkušenosti.

Za platformu Knihex

Karolina Voňková
Veronika Benešová Hudečková
Anna Štičková

V Praze a Konstantinových Lázních 29. 4. 2020