Otevřené sbírky: Digitalizace na vzestupu a počet sbírkových předmětů online stále roste

Publikováno 4. 5. 2023

V pořadí již čtvrtý ročník projektu Otevřené sbírky hovoří o rostoucí tendenci digitalizace sbírek i překážkách, které v ní institucím brání. Projekt má dvě významné novinky – získal záštitu Ministerstva kultury ČR a nově ho realizuje spolek Wikimedia Česká republika.

Čtvrté vydání Zprávy o digitalizaci a zpřístupňování kulturního dědictví v České republice přináší aktualizovaná data. Ukazuje se, že digitalizace sbírkových předmětů je na vzestupu a nejčastější překážkou je podle dotázaných institucí chybějící jednotná metodika a obavy například z finanční náročnosti. Počet institucí zapojených do projektu Otevřené sbírky rok od roku roste (37% meziroční navýšení 2022/2023), tudíž se získaná data kontinuálně zpřesňují a zvyšuje se i vypovídací hodnota průzkumu. Jak přistoupit ke zveřejňování sbírkových předmětů online bude nově institucím radit spolek Wikimedia ČR, který v Česku pečuje například o rozvoj Wikipedie.

Zatímco loňská zpráva zaznamenala posun procentuálního podílu online přístupných položek pouze o 0,5 %, meziroční posun 2022/2023 je výraznější – o 2,3 %. Aktuálně lze zhruba 7,7 % všech registrovaných sbírkových předmětů v České republice dohledat v online databázích přístupných veřejnosti. Uvedené procento představuje 1 871 053 předmětů. Zbývajících zhruba 22 000 000 na své zpřístupnění online stále čeká, a to přestože množství digitalizovaných předmětů je výrazně vyšší. Důvodem jsou zejména potřeby archivace či jiné interní potřeby dotčených institucí, ale i chybějící metodika, jež by například upřednostňovala digitalizaci předmětů, které lze s veřejností sdílet online.

Celý příspěvek, publikovaný 4. 5. 2023 na webu Artalk, najdete zde.