Ocenění České hudební rady za rok 2019

Publikováno 16. 9. 2019

Česká hudební rada (ČHR) uděluje letos své ocenění RNDr. Janu Králíkovi, CSc. za jeho dlouholetou úspěšnou popularizaci zejména operní hudby mezi nejmladší generací.

Cena bude předána na zahájení festivalu Mladá Smetanova Litomyšl 20. 9. 2019. Cenu předají místopředseda České hudební rady Jaroslav Raušer a tajemnice rady Lenka Dohnalová. Toto čestné ocenění je publikováno v síti Mezinárodní a Evropské hudební rady a je doprovázeno dílem významného českého grafika a hudebníka Karla Demla.

RNDr. Jan Králík, CSc. je renesanční osobností. Vzděláním matematik (MFF UK, pravděpodobnost a statistika) a lingvista (FF UK, obecná jazykověda) dlouhodobě pracující v Ústavu pro jazyk český AV ČR v oboru matematické lingvistiky. Překladatel (v r. 1980 oceněný nakladatelstvím Mladá Fronta za překlad A. Rényiho Dialogů o matematice), hudební publicista (spolupráce s Českým rozhlasem, Českou televizí, Supraphonem, Divadelním ústavem, tiskem) a popularizátor klasické hudby, zejména ve spolupráci s Hudební mládeží ČR, kde působil v letech 1992–1995 i jako její předseda.

Je rovněž spoluautorem Českého akademického korpusu a Retrográdního slovníku současné češtiny, spoluzakladatel Skupiny pro počítačový fond češtiny, Ústavu českého národního korpusu FF UK a International Quantitative Linguistics Association (IQLA při universitě v Trevíru). mj. i kronikář obce Lázně Toušeň.

Působil v řadě funkcí v oboru matematiky i hudby, od r. 1989 je také členem výboru Českého spolku pro komorní hudby, je spoluzakladatelem Klubu Emy Destinnové a členem čestného předsednictva Nadace E. Destinnové v Londýně (od r. 1998). Za přípravu vydání The Complete Destinn (Mnichov a Hamburg, 1995) získal Cenu německé gramofonové kritiky, připravil k vydání DVD Jarmila Novotná (Supraphon 2003), koncipoval vydání kompletů z díla L. van Beethovena, G. Verdiho, R. Wagnera, A. Dvořáka, B. Smetany, E. Destinnové. To všechno a mnohem víc je Jan Králík, ale především se více než 40 let poutavě a velmi erudovaně věnuje popularizaci klasické hudby zejména mezi mladými lidmi.

Během čtyř desítek let přivedl svým působením do obce koncertního a operního publika tisíce poučených a nadšených mladých lidí. Do srdcí účastníků akcí Hudební mládeže se zapsal během svých pravidelných přednášek na festivalech, seminářích a na Letních ateliérech v Třeboni, kde přinášel frekventantům nejen atraktivní přístupy k vnímání klasické hudby a zvláště opery, ale také kultivující pohledy na svět kolem nás. A právě za to mu patří poděkování i hudební obce prostřednictvím České hudební rady.

Citáty J. Králíka:

„Největší umění přichází tam, kde si řeknu: Už dál (tam) nepůjdu, zůstanu tady.“

„Jev je magický, když dopředu nevíme, jak na nás bude působit.“

„Okolnosti znamenají pro vnímání neobyčejně mnoho.“

„Sílu a energii to má, jestliže ten, kdo vytváří tu věc, té dané věci věří.“

 

HUDEBNÍ MLÁDEŽ – Na ocenění nominoval RNDR. Jana Králíka, CSc. spolek Hudební mládež ČR, člen mezinárodní sítě Jeunesses Musicales Internationa, člen České hudební rady. V České republice se pokusil o její založení v r. 1948 dirigent Václav Talich, ale její činnost byla povolena až v r. 1971, v r. 2003 byla obnovena spolupráce s mezinárodní sítí.  Spolek organizuje především Festival Mladá Smetanova Litomyšl.

 

ČESKÁ HUDEBNÍ RADA – je nevládní střechovou organizací, která aktuálně sdružuje na padesát kolektivních členů, mezi nimi i Asociací (orchestrů, festivalů, hudebních umělců a vědců, neprofesionální orchestrů, sborů, výrobců hudebních nástrojů, agentur), pedagogických pracovišť, médií, spolků, OSA. Je českým střediskem Mezinárodní hudební rady UNESCO a členem Evropské hudební rady. Jejím posláním je přispět k optimalizaci fungování sektoru na české i evropské úrovni, propojovat lidi a projekty, prostředkovat potřebné know-how nejen svým členům a oceňovat nápadité tvůrčí osobnosti a projekty. Ocenění uděluje od r. 1994. Sekretariát ČHR je součástí Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU). Více na www.chr-cmc.org

 

Seznam již udělených cen od r. 1994: https://www.chr-cmc.org/cs/prizes_CHR