Ocenění Bibliotheca inspirans patří knihovnám, které září na mapě Česka

Publikováno 30. 9. 2022
Vyhlášení Bibliotheca inspirans proběhlo na konfereci Olomouci Foto: Milan Říský, SDRUK

Dezinformace, kyberšikana nebo ověřování zdrojů u zpráv. Právě s těmito pojmy se návštěvníci vítězných knihoven setkávají během workshopů, lekcí či her, kde si rozšiřují povědomí o světě médií.

Sedm knihoven, které svým návštěvníkům pomáhají s lepší orientací ve spleti informací, bylo oceněno za svůj mimořádný přístup a získalo finanční příspěvek. Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které vzdělávají společnost a zároveň inspirují ostatní knihovny. Letošní první ročník Bibliotheca inspirans 2022 se zaměřil na mediální vzdělávání. 

Jde o jediné ocenění v Česku, které nevzniklo uvnitř knihovnické obce, ale přichází z vnějšku. „Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Skrze toto ocenění jim áváme jasně najevo, že si toho vážíme. Byli bychom rádi, kdyby si veřejnost i zřizovatelé knihoven stejně jako my uvědomili, jak prospěšné mohou knihovny pro společnost být,“ vysvětluje Tereza Lišková z Nadace OSF, která s knihovnami na rozvoji mediálního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje.

Vzdělávací programy oceněných knihoven ukazují, že tato místa již dávno nejsou jen regály s knihami. Knihovnice a knihovníci organizují besedy nebo klání v počítačových hrách, vymýšlejí šifrovací hry nebo vedou s dětmi tematické filozofické diskuze. „Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, učí veřejnost pracovat s informacemi. Také vytvářejí prostor pro dialog a celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění,“ dodává Andrea Studihradová z České spořitelny.

Například v Krajské knihovně Karlovy Vary se středoškoláci učí třeba luštěním rébusů a šifrovaček. „Pracuji se studenty a vidím obrovský problém v tom, že se nevyznají v informacích a zprávách, které se na ně valí ze všech stran. Chtěla jsem to změnit,“ popisuje knihovnice Eva Vodičková, která je spoluautorkou a realizátorkou vzdělávací hry CrashFAKE!, a dodává: „Ze strany škol je o tuto hru velký zájem, od loňského listopadu do června si ji u nás zahrálo už 570 studentů z 25 tříd. A inspirují se i ostatní knihovny. Deseti z nich jsem už posílala podrobný manuál, jak hra funguje, aby ji mohly zrealizovat taky.“

Vyhlášení oceněných proběhlo v Olomouci 15. září 2022 na největší knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2022.

Ocenění Bibliotheca inspirans letos získalo 7 knihoven: 

  • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (pobočka Čtyři Dvory) – za využívání metody Filozofie pro děti, během které se účastníci učí, jak diskutovat a jak nad věcmi přemýšlet
  • Knihovna Matěje Josefa Sychry (Žďár nad Sázavou) – za besedy pro školy a seniory o tom, jak poznat dezinformace a jak si informace ověřovat; u dětí mimo jiné využívá videa z Kovyho mediálního ringu
  • Krajská knihovna Karlovy Vary – za šifrovací hru pro středoškoláky CrashFAKE!, díky níž se studenti dozví, jak pracovat s informacemi, ověřovat zdroje a orientovat se ve světě médií
  • Městská knihovna Hodonín – za seznamování dětí s virtuální realitou a pořádání online turnajů v esportu
  • Městská knihovna Tišnov – za lekce pro žáky druhého stupně věnované kyberšikaně, sdílení informací na internetu nebo sextingu
  • Městská knihovna v Praze – za lekci s názvem deFacto pro žáky druhého stupně a studenty středních škol, během které účastníci ověřují informace prostřednictvím mobilů, řeší kyberšikanu nebo diskutují o fungování reklamy
  • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – za cyklus akcí nazvaný Máte správné informace zaměřený na pedagogy a knihovníky

O  ocenění Bibliotheca inspirans 2022 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).