O spolupráci, regionech a kulturní politice

Publikováno 5. 8. 2019

Kultura u nás se dávno neděje jen ve vyhlášených centrech. Jak se prosazuje potenciál kultury pro rozvoj regionů a odlehlých měst? Jak budovat identitu místa, co kulturním organizacím přináší síťování a jak účinná nebo zrádná mohou být ekonomická měření dopadů kultury?

Centrum versus periferie

Cesta z Prahy do Ústí trvá přibližně stejně dlouho jako cesta z okraje Prahy do jejího centra. I když je pro Ústí kulturní centrum poměrně dobře dostupné, žije si svůj život na severu. Má svůj svět a řeší své sociální, ekonomické a demografické problémy podobně jako další severočeská, původně industriální města. Z toho pak vyplývají nedostatky v kulturní politice, protože pokud není město sociálně a ekonomicky zdravé, podpora kultury jde hodně ztuha. Na tom se shoduje jak Aleš Loziak z ústeckého Veřejného sálu Hraničář, tak Ondřej Pleštil z libereckého Kina Varšava nebo Mirek Koranda z chomutovského spolku Kuprospěchu.

Do Německa je blíž

Severočeská města jsou také specifická tím, že mají mentálně blíž k Německu než k našim vyhlášeným centrům. Potřeba spolupráce a sdílení problémů vyplývajících ze sudetského odkazu vedla místní kulturní organizace k tomu, aby se sdružily s organizacemi z blízkého Saska. Vznikla příhraniční síť Katalyzátor, jež svoji činnost oficiálně zahájila na květnové konferenci v ústeckém Hraničáři, který je zároveň hlavním iniciátorem vzniku sítě. Katalyzátor se chce inspirovat, a tak si pozval představitele různých kulturních organizací z regionů a zástupce lokálních a mezinárodních sítí. Na konkrétní výstupy nové sítě si musíme ještě počkat, i když české a německé organizace už spolu čile spolupracují na dílčích programech. Katalyzátor má aktuálně pětadvacet členů, z toho třináct organizací je ze Saska a dvanáct ze severních Čech. Nechme zatím stranou konkrétní partnery Katalyzátoru, kteří se v Hraničáři představili. Konference byla o socio-ekonomických dopadech kulturních organizací a téma lze shrnout do několika klíčových slov – síť, regiony, identita, kulturní politika a ekonomika –, která více než odpovědi přináší otázky. Podívejme se, co z příspěvků vyplynulo nebo co se skrývalo mezi řádky.

Celý příspěvek Kateřiny Přidalové, publikovaný na webu KreativníČesko.cz 26. 7. 2019, najdete zde.