Nový online magazín Voice Over

Publikováno 20. 11. 2020

Umělec David Liver inicioval s podporou programu Evropské rady vznik nového online magazínu Voice Over, jehož obsah se zaměřuje na témata spojená s mezikulturní, mezitřídní a mezirasovou problematikou.

Magazín představuje platformu pro vyjádření alternativních a nereprezentovaných postojů na základě rozhovorů s umělci a dalšími osobnostmi z oblasti humanitních věd. První čísla magazínu se zabývala tématem konfliktu a umělé inteligence.

Magazín je ke stažení zdarma v anglickém jazyce zde.