Nový digitální archiv romské kultury RomArchive

Publikováno 12. 3. 2019

V lednu 2019 byl spuštěn nový digitální archiv romského umění a kultury, který v současné době obsahuje více než 5 000 objektů a dále se rozrůstá.

Archiv sbírá a digitalizuje reprezentativní ukázky kultury Romů a Sintů a zasazuje je do kontextu evropské kulturní historie. Díky systematické sbírkotvorné a badatelské činnosti tak představuje důvěryhodný zdroj poznatků o romské kultuře. Archiv vznikl na základě rozhovorů zakladatelek projektu s množstvím romských umělců, kurátorů, aktivistů, akademiků a dalších, kteří cítili potřebu založit internetově dostupný zdroj informací, jenž by vyvracel předsudky a stereotypy spojené s romskou kulturou a historií.

Tým mezinárodních kurátorů připravil pro archiv čtrnáct tematických sekcí, které jsou věnovány tanci, filmu, fotografii, literatuře, hudbě, tanci, divadlu, výtvarnému umění, flamencu, fotografii, výpovědím obětí nacismu a lidskoprávním hnutím.

Archiv je dostupný v romském, německém a anglickém jazyce zde.