Návrh novely zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek prošel do druhého čtení

Publikováno 23. 3. 2022

Ministr kultury Martin Baxa předložil 22. března 2022 Poslanecké sněmovně k prvnímu čtení návrh novely zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Poslanecká sněmovna ho po projednání doporučila do druhého čtení.

Návrh zákona by  měl zajistit mimo jiné lepší ochranu nezletilých před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy násilí a nenávisti i před nežádoucí reklamou. Platformy pro sdílení videonahrávek jsou charakteristické tím, že na ně mohou obsah umístit sami jejich uživatelé. Zákon předložený ministerstvem kultury do českého právního řádu, který přebírá evropskou směrnici z roku 2018, umožní uživatelům takových platforem označovat nebo nahlašovat provozovateli platformy škodlivý obsah. Návrh zákona rovněž obsahuje věcně související změny zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, které se týkají označování pořadů z pohledu jejich závadného obsahu pro nezletilé osoby, zpřístupňování pořadů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením, úpravy audiovizuálních obchodních sdělení ve vysílání nebo ve službách na vyžádání a pravidel pro řešení tzv. jurisdikčních sporů členských států Evropské unie.

Změna musí být na základě požadavků směrnice provedena rovněž v konstituování a působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jako tzv. nezávislého regulačního orgánu pro oblast audiovizuálních mediálních služeb a platforem po sdílení videonahrávek. Evropská regulace vyžaduje naprostou nezávislost tohoto regulačního orgánu na vládě, stejně jako zajištění jeho kontinuální existence bez možnosti odvolání všech jeho členů.

Tiskové oddělení MK ČR