Návrat z nouzového režimu

Publikováno 29. 4. 2020

Přinášíme překlad článku Simona Mundyho s titulkem Města se zastavila. Jak je může kultura přivést zpátky k životu?

Text byl publikován v březnu 2020 komisí pro kulturu světové asociace Sjednocených měst a místních samospráv (UCLG). UCLG je platformou měst, organizací a sítí, která posiluje souvislost mezi místními kulturními politikami a udržitelným rozvojem.

Život ve městech po celém světě zlověstně utichl. Jejich obyvatelé musí být zalezlí jako myši a opouštět svá obydlí jen tehdy, pokud je to zcela bezpečné nebo nezbytně nutné. Města už v minulosti morové rány a jiné epidemie zažila, jejich historie je příběhů dočasného chaosu a následného zotavování plná. Slovo „dočasný“ je ale pružné, zotavování nějakou dobu trvá a život poté už není jako dřív. Tyto pohromy byly nemilosrdně ničivé a nechávaly za sebou stovky tisíc mrtvých ‒ nezřídka zemřela i polovina obyvatel města. Dýmějový mor postihl Evropu mezi čtrnáctým a osmnáctým stoletím průměrně třikrát za sto let. Až na první morovou ránu po roce 1340, kdy si evropští vládci našli navíc čas na rozpoutání válečného konfliktu a kdy navždy zanikla celá společenství, bylo zotavení společnosti z ničivého traumatu vždy obdivuhodně rychlé.

Pandemie covid-19 se však v mnoha ohledech od předchozích historických zkušeností zásadně liší, třebaže jsou lidé uvěznění ve svých domovech, mají strach a počty mrtvých rostou. Nákaza se rozšířila po celém světě rychleji, než bylo v minulosti obvyklé, a dopady na ekonomiku jsou patrné okamžitě a v celosvětovém měřítku – z běžného chodu se zpomalila na zlomek činnosti během šesti týdnů. Život ve městech se kvůli preventivním vládním opatřením přesunul do soukromí domovů, veřejné prostory jsou opuštěné a tiché.

Celý příspěvek Simona Mundyho (v překladu Barbory Doležalové), publikovaný 28. 4. 2020 na webu KreativníČesko.cz, najdete zde.