Navazování kontaktů v hudebním průmyslu

Publikováno 13. 1. 2021

Co je, jak funguje a jak na networking online.

Základními principy získávání a udržování pracovních kontaktů jsou podle článku vzájemný respekt a sdílený cíl posouvat se společně dál, sdílení zkušeností, informací a expertizy. I když se většina událostí odehrává online, stále je důležité být přítomen a aktivně komunikovat s lidmi podobného zaměření.

Více zde.