Národní fond dětského scénického tance byl spuštěn

Publikováno 16. 10. 2020

Cílem projektu je shromáždit zdařilé kompozice dětských souborů scénického tance a nabídnout je všem, kteří se této činnosti věnují nebo se o ni zajímají jako podnět k jejich další práci.

K tomu slouží také analýzy, kterými jsou vybrané ukázky doprovázeny. Mají za úkol upozornit na ty stránky kompozice, jimiž se vymyká z průměru, na detaily, které by mohly poskytnout návod či inspiraci jiným.

www.ditevtanci.cz