Na Ministerstvu kultury se uskutečnilo jednání se zástupci MŠMT, MK a čtyř uměleckých vysokých škol

Publikováno 9. 3. 2023

V Nostickém paláci se dne 6. března 2023 uskutečnilo společné pracovní jednání mezi zástupci MK, MŠMT a čtyř uměleckých vysokých škol; Akademie múzických umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze a Janáčkovy akademie múzických umění.

Hlavními tématy jednání byla uplatnitelnost absolventů uměleckých vysokých škol v praxi a definování dalšího možného postupu, diskuze okolo statusu umělce a jeho přínosů pro tyto absolventy, specifičnost vysokoškolského vzdělání na uměleckých školách, naplňování a rozvíjení spolupráce MK a MŠMT na základě společného memoranda uzavřeného v roce 2021. Dalším předmětem jednání byla diskuze o platech vysokoškolských učitelů a o revizi Rámcových vzdělávacích programů a snaze MK o definici kulturních kompetencí a kulturní výchovy.

Jednání se zúčastnili:

Za MK:
Mgr. Ondřej Chrást, náměstek člena vlády
Mgr. Milan Němeček, Ph.D., vrchní ředitel sekce živého umění

PhDr. Ingeborg Radok Žádná, rektorka Akademie múzických umění v Praze
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD., rektorka Akademie výtvarných umění v Praze
MgA. Petr Michálek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění

ZA MŠMT:
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., náměstek člena vlády