Moravská galerie v Brně – informace o omezení přístupu do sbírek galerie

Publikováno 9. 1. 2019

Moravská galerie by vás ráda informovala o tom, že z důvodu rekonstrukce budovy Uměleckoprůmyslového muzea v Brně bude výrazně omezen přístup do sbírek galerie.

Toto omezení se týká především možností zápůjček, badatelských návštěv a požadavků na reprodukce předmětů v období od 1. února 2019 do června 2020.

Uzavřeny budou sbírky fotografie, grafického designu a užitého umění vyjma sbírky nábytku. Provoz sbírek obrazů, soch, kresby, volné grafiky, bibliofilií a starých tisků zůstane ve standardním režimu, avšak může být taktéž mírně omezen.

Na podzim roku 2020 se na vás budeme těšit ve znovuotevřeném Uměleckoprůmyslovém muzeu, jež se zaměří na vznik a vývoj československého designu.