MK ČR podporuje inkubaci procesů začínajících designerů v návaznosti na kulturní dědictví

Publikováno 20. 6. 2019

V rámci tvorby Strategie podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů, projektu, jehož nositelem je Ministerstvo kultury ČR, vznikl ve spolupráci s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni projekt tzv. kreativního inkubátoru.

Jak pracovat s kulturním dědictvím, inspirovat se jím a využít ho pro tvorbu inovativních produktů? Jak usnadnit vývoj těchto produktů a jak je uvést na trh? Jaká jsou rizika při spolupráci kreativních tvůrců s tradičními institucemi, které disponují nezměrným inspirativním materiálem? 

Na tyto otázky hledá odpovědi projekt kreativního inkubátoru, jehož smyslem využít potenciál institucí, které pracují s kulturním dědictvím muzeí či jejich archivů, pro tvorbu inovativních produktů.

Na základě definovaných témat byly vybrány čtyři týmy začínajících designerů – studentů, kteří pomocí tzv. inkubačního procesu vytvoří z inspiračních zdrojů, nalezených v archivech a muzeích, inovativní produkty od kreativních návrhů až po business plán. Zapojeny byly archivy (archiv Velorexu, archiv Škoda Transportation, archiv Českých drah, archiv Plzeňských městských dopravních podniků a oblastní archiv Plzeň) a muzea (Národní technické muzeum).

Všechny týmy aktuálně procházejí osmitýdenním komplexním kurzem pod vedením odborných lektorů a koučů, kteří jim předávají know-how, potřebné pro podnikatelský úspěch. Vyučuje se uplatnitelnost produktu na trhu, jeho cenotvorba, branding, marketing, sebeprezentace a právní otázky.

Cílem inkubačního procesu je ukázat, že ze zdrojů archivů či depozitářů lze vyvinout nový produkt/produkty tržně uplatnitelné a inovativně a kreativně zpracované.

Výstupem bude jak konkrétní produkt, tak tým připravený na budoucí působení v oblasti kreativních průmyslů. Na konci inkubačního procesu proběhne výstava projektů, která bude současně ilustrovat vývoj produktů a popisovat zkušenosti a potenciál spolupráce s muzei a archivy. Veškeré produkty by měly být uvedeny na trh.

Realizovány jsou čtyři okruhy produktů ve spolupráci pěti ateliérů:

  • dětský set nádobí s originální ilustrací na míru a interaktivním herním prvkem (ateliér Keramika, doc. MgA. Gabriel Vach ve spolupráci s ateliérem Mediální a didaktické ilustrace, akad. mal. Renáta Fučíková)
  • design velkoobjemových fotovoltaických baterií – generátorů (ateliér Produktový design I., doc. MgA. Zdeněk Veverka)
  • design technické hračky – dopravního prostředku (ateliér Produktový design II., Mgr. art. Jan Korabečný)
  • krátká animovaná videa inspirovaná kulturním dědictvím (ateliér Animovaná a interaktivní tvorba, MgA. Vojtěch Domlátil, Dis.)