Ministr zahraničí Lipavský udělil tradiční Ceny Gratias agit

Publikováno 20. 10. 2022

Ve středu 19. října 2022 udělil ministr zahraničí Jan Lipavský Cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí pro rok 2022.

Ministr Jan Lipavský ve svém projevu ocenil skutečnost, že mohl po letech koronavirové epidemie předat cenu laureátům osobně a poděkovat jim za jejich úsilí a nasazení, se kterým šíří dobré jméno České republiky ve světě.

Ocitáme se všichni ve zvláštní době – po dvouleté pandemii okolo nás rozpoutalo putinovské Rusko válečný konflikt. O to víc si vážím toho, že dnes se mohu s vámi setkat tváří v tvář a poděkovat vám za vaše úsilí a nasazení, se kterým šíříte dobré jméno Česka v nejrůznějších oblastech a koutech světa. Činíte tak v mnoha sférách, jako třeba na poli kultury, vědy, podpory turismu a obchodu, ve sféře humanitární pomoci nebo podpory krajanského života ve světě. Při této práci zároveň propagujete naši zemi, naši kulturu a náš jazyk,“ uvedl ministr Lipavský.

Cenu Gratias agit uděluje Ministerstvo zahraničních věcí od roku 1997 významným osobnostem a organizacím, které se zasloužily o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí a které nezištně prohlubují zájem o naši zemi a napomáhají jejímu zviditelňování a příznivému obrazu ve světě.

Laureáti obdrželi českou skleněnou plastiku a diplom. Cena není spojena s finanční odměnou.

Pro tento rok cenu obdržely tyto osobnosti a organizace:

  • ČESKÁ ŠKOLA ŘÍM, Itálie
  • Tamara ADASAN, Moldavsko – ředitelka neziskové organizace
  • Leszek ENGELKING, Polsko – básník, prozaik, překladatel, literární vědec a kritik
  • Samir Yousef Salim HAZBUN, Palestina – honorární konzul ČR v Betlémě, předseda Betlémské obchodní a průmyslové komory
  • Karl Nii Ayikai LARYEA, Ghana – podnikatel, podporovatel česko-ghanských ekonomických a politických vztahů
  • Antoine MARÈS, Francie – emeritní profesor na Sorbonně
  • Cecilia ROKUSEK, USA – ředitelka Czech & Slovak Museum & Library v Cedar Rapids
  • Binh SLAVICKÁ, Vietnam – odborná asistentka v Ústavu asijských studií Univerzity Karlovy, lektorka vietnamistiky, překladatelka

Podrobnosti