Ministr kultury se zúčastnil Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v Bruselu

Publikováno 17. 5. 2023

Ve dnech 15. a 16. května 2023 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Jednání v části kultura a audiovize se zúčastnila delegace ČR vedená ministrem kultury Martinem Baxou.

Jednání předsedala švédská ministryně kultury Parisa Liljestrand. Za Evropskou komisi byli přítomni místopředseda Evropské komise pro Evropský způsob života Margaritis Schinas a Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro hodnoty a transparentnost.

Na programu zasedání bylo schválení společného stanoviska k tématu ohrožených a vysídlených umělců a zpráva o pokroku návrhu k Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků (EMFA, European Media Freedom Act). V návaznosti na zprávu o pokroku následovala politická debata ministrů k tomuto návrhu nařízení.

Při představování zprávy o pokroku českého předsednictví jsme loni v listopadu byli v otázce návrhu nařízení k Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků na samém začátku. Nyní je třeba ocenit velké úsilí švédského předsednictví. Za nejdůležitější část současného návrhu ve vztahu k posílení mediálního sektoru považuji zaměření se na transparentnost šířených informací a záruky pro média veřejné služby. Návrh jde dobrým směrem také v otázce posilování přeshraniční spolupráce. V rámci trhu EU je třeba aplikovat regulační opatření při využití znalostí každého jednotlivého národního trhu,“ říká ministr Baxa a dodává: „Zároveň považuji za důležité, abychom do diskuze zapojili i samotné mediální aktéry. Oceňuji, že návrh řeší i poskytování digitálních služeb a podporuje formální ukotvení dialogu mezi poskytovateli velkých online platforem, poskytovateli mediálních služeb a zástupci občanské společnosti,” a dodává: “Je však třeba zabývat se také posouzením a porovnáním kompetencí EU na jedné straně a kompetencí členských států na straně druhé. Zejména v těchto oblastech bude nezbytné zajistit, aby plánovaná regulace vhodně zohledňovala národní specifika.

Zpráva o pokroku k návrhu nařízení k Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků 

Švédské předsednictví ve zprávě o pokroku navazuje na české. Návrh nařízení se zaměřuje například na snížení rizika neoprávněných veřejných a soukromých zásahů do redakční svobody (záruky proti odposlechům nebo povinnost poskytovatelů služeb zveřejnit informace o své vlastnické struktuře). Rovněž obsahuje záruky proti personálním zásahům do vedení veřejnoprávních médií, včetně postavení generálních ředitelů. Řeší i poskytování digitálních služeb a posiluje rovnováhu mezi tvůrci obsahu a těmi, kteří dávají prostor k jeho zveřejnění.

V současné době stále probíhá projednávání návrhu nařízení v pracovní skupině Rady EU pro audiovizuální média. Zprávou o pokroku chce švédské předsednictví připravit základ pro dokončení jednání a současně dát ministrům příležitost se vyjádřit k návrhu i jeho možným úpravám. Proto byla v rámci Rady EYCS – část kultura a audiovize – hlavním bodem politická rozprava.

Závěry Rady k ohroženým a vysídleným umělcům

Rada schválila i společný postup všech 27 zemí EU v otázce ohrožených a vysídlených umělců. Tvůrčí a kulturní práva jsou v dokumentu zasazena do mezinárodního kontextu (nástroje Rady Evropy, UNESCO a EU) a je zdůrazněna potřeba zachování kreativity a svobody projevu. Dokument je z větší části věnován situaci na Ukrajině a uvádí, že ruská agrese je také útokem na ukrajinskou kulturní identitu a kulturní rozměr má v podpoře Ukrajiny své místo. Členské státy se shodly na pokračování podpory ve formě poskytování bezpečných útočišť, podpoře síťování ohrožených umělců, nabídce uměleckých pobytů a další pomoci při uplatnění umělců.

Dalšími tématy byla podpora ukrajinských kulturních a kreativních odvětví, jmenování Évory Evropským hlavním městem kultury 2027, zlepšení ochrany evropského kulturního dědictví, téma veřejných knihoven a ukrajinských uprchlíků či kandidatura Říma na pořádání Světové výstavy Expo 2030. Španělská delegace informovala o pracovním programu svého nastupujícího předsednictví.