Ministr kultury Lubomír Zaorálek se 13. 3. 2020 sešel se zástupci nezávislé kulturní sféry

Publikováno 15. 3. 2020

Během jednání se diskutovalo o řešení dopadů mimořádných opatření týkajících se COVID-19.

IDU poskytl panu ministrovi a účastníkům schůzky první závěry z mapování situace napříč uměleckým sektorem. Konečné výstupy mapování pak budou postoupeny ministerstvu kultury v pondělí.

V brífinku po schůzce ministr ubezpečil kulturní obec, že si je vědom všech komplikací a mimořádné situaci se bude nadále intenzivně věnovat. Prozatím přislíbil pomoc ve formě půjček pro subjekty i pro OSVČ, podrobnosti by měly být k dispozici v pondělí. Naznačil, že bude nadále řešit, jakým způsobem pomoci připravit program pro ty, kteří se ocitli ve finanční nouzi. Mezi priority zařadil i vyřešení dotací tak, aby se zajistilo bezproblémové čerpání.

Ministr ocenil vlnu solidarity a upozornil na fakt, že vláda je v současné době zahlcena problémy se zdravotnictvím, ale bude se snažit řešit i možné podoby nestandardních forem pomoci. Na podkladech pro tato řešení spolupracuje nadále s IDU.

Záznam z brífinku po setkání je dostupný zde.