Ministr kultury ČR Antonín Staněk přijal italského velvyslance

Publikováno 17. 1. 2019

Ministr kultury Antonín Staněk přijal v Nostickém paláci dne 14. ledna 2019 velvyslance Italské republiky J. E. pana Francesca Saveria Nisia, který diplomatickou misi v České republice zahájil 22. října loňského roku. Do Prahy se přitom vrací již podruhé, na začátku 90. let působil na italském velvyslanectví jako obchodní rada.

První setkání bylo pro obě strany příležitostí ke vzájemnému seznámení a zhodnocení spolupráce České a Italské republiky v oblasti kultury. Ministr kultury Antonín Staněk i J.E. pan Francesca Saveria Nisia se shodli na tom, že vzájemné vztahy se všestranně rozvíjejí a stále nabývají na další dynamičnosti . Zejména díky přímým kontaktům mezi umělci a uměleckými soubory obou zemí se daří tyto kontakty neustále rozšiřovat a udržovat jejich vzestupnou tendenci.  Ministr kultury Antonín Staněk zdůraznil, že podpora kultury se daří především díky aktivitám Italského kulturního institutu v Praze a Českého centra v Miláně. „Jsem informován, že Italský institut realizuje každoročně mimořádné množství aktivit na podporu a propagaci italské kultury a vážím si toho, že aktivity Institutu jsou neodmyslitelnou součástí kulturního dění v Praze. Jsem přesvědčen o tom, že Institut je nejen symbolem integrace italské komunity v Praze, ale rovněž symbolem přátelských vazeb mezi  Českou republikou a Itálií,“ uvedl při dnešním jednání  ministr Staněk.

Pro tento rok připravuje Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi dva významné projekty v Itálii. Jednak to je účast na bienále výtvarného umění v Benátkách, kde bude Českou republiku zastupovat významný představitel českého konceptuálního sochařství, Stanislav Kolíbal. „Pro nás je tento projekt opravdu výjimečný a stojí za zmínku, že Stanislav Kolíbal se narodil v roce 1925 a jeho účast v Benátkách považujeme za symbolické ocenění jeho celoživotního díla. Česká republika se dále bude formou národní prezentace také účastnit letošního Trienále designu v Miláně. Naši účast zajišťuje příspěvková organizace ministerstva, konkrétně Uměleckoprůmyslové museum. Velice si vážíme možnosti navázat na přerušenou tradici českých národních účastí na milánském Trienále, která byla násilně přerušena v roce 1968. Jsem přesvědčen o tom, že naše prezentace bude důstojná a věřím, že též úspěšná a že se nám podaří tímto způsobem opět obrátit pozornost k práci talentovaných českých umělců a designérů,“ doplnil Antonín Staněk.

Přijetí velvyslance se uskutečnilo symbolicky v roce, ve kterém si italské velvyslanectví v Praze připomíná 100 let své existence.

 

Tiskové oddělení MK CŘ