Ministr kultury České republiky na návštěvě Ukrajiny

Publikováno 30. 6. 2022

Ministr kultury Martin Baxa přijal pozvání svého ukrajinského resortního kolegy, ministra kultury a informační politiky Oleksandra Tkačenka a dne 29. června navštívil ukrajinský Lvov. V tomto největšího města západní Ukrajiny, jehož centrum je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO, se sešlo celkem deset ministrů kultury zemí střední a východní Evropy a Pobaltských států, aby řešili dopady probíhající ruské válečné agrese na ukrajinské kulturní památky a aby diskutovali o tom, jaké se nabízí mechanismy pro pomoc Ukrajině vyhrát na kulturní frontě.

Spolu s ministrem Baxou do Lvova přicestovali nejvyšší představitelé resortů kultury z Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Moldávie, Polska, Rumunska a Slovenska. Hostitel, ministr Oleksandr Tkačenko, ocenil vysokou míru podpory, která se Ukrajině dostává. Ministr Baxa dodává: „Našim cílem je společně poukázat na skutečnost, že brutální válka rozpoutaná Ruskem devastuje lidské osudy a ovlivňuje všechny segmenty společenského, ekonomického a kulturního života. I ve světle útoků Putina na civilní cíle, které se odehrály v posledních dnech, je o to důležité neustále dávat najevo, že Ukrajina má naši podporu. Byl jsem šokován prezentací ukrajinských přátel, která ukázala rozsah škod na infrastruktuře. A ukazuje se, že Rusové útočí na ukrajinskou kulturu zcela vědomě a cíleně.“  A dodává: „Kultura válkou vždy trpí. Na druhou stranu je to právě kultura, která lidem v těžkých chvílích dokáže dodat sílu a odvahu. Je zdrojem inspirace a spojovníkem mezi lidmi.“  

Účastníci jednání se jednomyslně shodli na tom, že ze strany Ruské federace dochází k záměrnému ničení ukrajinských kulturních památek a ukrajinského kulturního dědictví.

Ministr Baxa taktéž ocenil, že navzdory probíhajícímu válečnému konfliktu se daří podporovat ukrajinskou kulturu formou konkrétních projektů. Kromě prezentace ukrajinské literatury na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze lze jako další příklady uvést koncert na podporu udělení statusu kandidátské země EU Ukrajině na pražském ostrově Kampa s názvem Life Will Win či koncert Ukrainian Freedom Voices, který se uskutečnil v rámci festivalu Metronome Prague. Oba uvedené koncerty věnovaly výtěžky na podporu Ukrajiny.

Ministři kultury na jednání vyjádřili zájem na dalším rozvoji kulturní spolupráce a shodli se na společném zájmu při ochraně a zachování kulturního dědictví Ukrajiny jako součásti kulturního dědictví lidstva pro současné a budoucí generace. Představitelé resortů kultury uvedených zemí budou taktéž podporovat další boj proti dezinformacím a ruské propagandě. Svoje úsilí zaměří zúčastněné státy na podporu přítomnosti ukrajinské kultury v evropských zemích (vydávání ukrajinských knih, pořádání výstav, organizování hudebních a jiných kulturních akcí). Dále budou podporovat výměny odborných zkušeností a společných projektů včetně výzkumných programů, studijních cest a dalších odborných akcí. Ministr kultury Mgr. Martin Baxa v této souvislosti zdůraznil připravenost příspěvkových organizací Ministerstva kultury aktivně uvedené záměry realizovat nejen nyní, ale taktéž v budoucnu.

Podrobnosti