Ministr kultury Baxa se setkal s lídryní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou

Publikováno 19. 5. 2022

Ministr kultury Martin Baxa se dnes v Poslanecké sněmovně setkal s lídryní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou.

Společně hovořili nejen o aktuální situaci, o válce na Ukrajině i o situaci v Bělorusku, ale věnovali se také konkrétním tématům a pomoci České republiky běloruským umělcům a kultuře.

„Ministerstvo kultury podporuje boj Běloruska za svobodu a demokracii; například v loňském roce udělilo záštitu projektu nezávislé běloruské literatury a jejímu uvedení na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze. Během omezení spojených s pandemií koronaviru ministerstvo kultury umožňovalo na základě příslušných výjimek přicestování představitelům nezávislé běloruské kultury do České republiky za účelem rezidenčních pobytů,“ uvedl ministr kultury Baxa.

Ministerstvo kultury v těchto dnech uplatnilo zásadní připomínku k projednávanému návrhu zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zásadní připomínka Ministerstva kultury se týká podmínek úpravy režimu dočasné ochrany. Ministerstvo kultury zastává stanovisko, aby do vymezení skupin občanů třetích zemí byli zahrnuti občané Ruské federace nebo Běloruské republiky, kteří se vyhraňují vůči invazi na Ukrajině a aktivně vstupují do veřejné debaty. Tyto osoby se bezprostředně nenacházejí v ohrožení života, ale jsou kritiky režimu a hrozí jim omezení práv v zemi jejich původu. Řada takových osob působí v uměleckých profesích a kulturní organizace a umělecké soubory v České republice (divadla, filharmonie) s nimi spolupracují. Je v zájmu České republiky tuto spolupráci nadále umožnit a podporovat. Současně, v případě umělců již pobývajících a pracujících na území České republiky, apeluje Ministerstvo kultury na možnost slučování rodin.

O této aktivitě ministerstva kultury Svjatlana Cichanouska na setkání také hovořila a ministru Baxovi za ni  poděkovala.

Současný ministr kultury už jako primátor města Plzně vyjadřoval solidaritu běloruským občanům pronásledovaným režimem jejich země. Plzeň v minulosti poskytla městské byty a podporu běloruským žurnalistům, jako symbolickou podporu Plzeň několikrát vyvěsila běloruskou vlajku.

Opoziční kandidátka na prezidentku Běloruska ve volbách roku 2020 Cichanouská vystoupí tento týden na mezinárodní konferenci Knihovny Václava Havla Pravda a demokracie.

Cichanouská žije v exilu, v roce 2020 kandidovala na prezidentku místo svého manžela bloggera Sjarheje Cichanouského. Ten byl loni odsouzen k 18 letům vězení za přípravu a organizaci hromadných nepokojů a podněcování k sociální nenávisti. Spolu s ním k dlouholetým trestům Bělorusko odsoudilo pět dalších opozičních aktivistů a kritiků běloruského režimu. Západ verdikty odsoudil.