Ministr kultury Baxa jednal se státní ministryní kultury a médií SRN Claudií Roth

Publikováno 20. 10. 2022

Ministr kultury Martin Baxa se ve čtvrtek 20. října 2022 setkal prostřednictvím videokonference s německou státní ministryní kultury a médií Claudií Roth.

Hlavními tématy jednání byla aktuální situace na Ukrajině, energetická krize v kultuře, české předsednictví v Radě EU a v neposlední řadě nadcházející Konference k Terezínské deklaraci.

Ministr Baxa a ministryně kultury Claudie Roth se v rozhovoru shodli na významu podpory Ukrajiny, jež patří mezi stěžejní priority předsednictví České republiky v Radě EU.  Ministr Baxa ji informoval o video rozhovoru s ukrajinským ministrem kultury Oleksandrem Tkačenkem, na jehož základě Ministerstvo kultury ČR následně získalo přehled podrobných klíčových bodů, tedy nejnaléhavějších potřeb ukrajinské kulturní sféry. Uvedl, že v rámci aktuálně diskutovaného Pracovního plánu EU pro kulturu na léta 2023 až 2026 se výzvám spojeným s válkou na Ukrajině a jejími dopady věnuje hned několik akcí na posílení evropské spolupráce. “Pan ministr Tkačenko mne informoval o potřebách ukrajinské kultury. Další záležitost, kterou naléhavě zmiňoval, je nutnost boje s dezinformacemi. Tématu ukrajinské podpory se budeme zcela jistě věnovat na Radě ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport – EYCS, která se bude konat na konci listopadu v Bruselu,” řekl ministr Baxa. Spolu s ministryní Roth se shodli na tom, že je důležité připravit silné prohlášení, které by mohlo být na radě projednáno a přijato a které by reflektovalo otřesné útoky na Ukrajině, vedené proti reprezentantům kultury a kulturnímu dědictví, vražda dirigenta chersonské filharmonie je jedním z fatálních příkladů.

Ministři spolu také hovořili o tom, jakým způsobem je řešena podpora kulturních institucí v obou zemích, protože i na ně energetická krize dopadá. I toto bude předmětem diskuze na radě v listopadu, aby země mohly sdílet své zkušenosti v této oblasti. Zastropování cen energií pro kulturní instituce by se také mohlo promítnout do společného prohlášení ministrů kultury.

Třetím tématem dnešního virtuálního setkání byla nadcházející Konference k Terezínské deklaraci, která se bude konat ve dnech 2. až 4. listopadu v Praze a Terezíně. Konference je v gesci Ministerstva zahraničních věcí České republiky a jejím cílem je učinit další významný krok v budoucí připomínce holocaustu, výchově mladé generace, reflektování a řešení nespravedlností z doby holocaustu a potírání antisemitismu (zejména online) jako prostředku prevence podobných zvěrstev v naší době a v budoucnu. „Součástí programu bude rovněž návštěva příspěvkové organizace Ministerstva kultury Památníku ticha na nádraží Praha Bubny a komentovaná prohlídka ghetta Terezín,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa.

Deklaraci přijali zástupci 46 zemí během českého předsednictví v Evropské unii v roce 2009 (v Terezíně 30. 6. 2009). V průběhu konference budou země vyzvány, aby na základě Terezínské deklarace předložily své národní závazky na příští 3 a přišly s novými nápady a podněty na další kroky, které lze v rámci realizace Terezínské deklarace učinit. V rámci programu konference se promítnou i dopady ruské agrese na Ukrajině, včetně sociálního aspektu přeživších holocaustu.