Ministr kultury Antonín Staněk se setkal s členy Garanční rady Národního divadla

Publikováno 7. 7. 2019

Účastníci schůzky Garanční rady Národního divadla zdůraznili nutnost další debaty ohledně situace v ND. Setkání se vedle členů rady zúčastnil ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) a zástupci odborových organizací Opery ND a Státní opery, kteří k 26. červnu 2019 vyhlásili stávkovou pohotovost. Za ministerstvo byla další komunikací pověřena náměstkyně ministra pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová. ČTK o tom za ministerstvo kultury informovala Petra Hrušová.

Důvodem stávkové pohotovosti je podle zástupců odborů netransparentní a nekoncepční řízení ND, které ohrožuje stabilitu Opery ND a SO i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Požadují objasnění nástupu uměleckého ředitele Opery ND a SO Pera Boyea Hansena a výběrové řízení na ředitele ND.

„Proběhlo korektní jednání s ministrem, který nezpochybnil ani mé kompetence ani pravomoce. Shodli jsme se, že jde o interní záležitost Národního divadla, kterou je třeba řešit standardními komunikačními prostředky uvnitř divadla,“ uvedl k dnešnímu jednání ředitel ND Jan Burian.

Garanční rada jednala o komunikaci v ND, výši odměn a celkovém nastavení první české scény a dále o personálním obsazení klíčových míst ND, včetně obou operních souborů. „Jsem neustále nabádán, abych uklidnil situaci v kultuře. A situace v Národním divadle klidná není, někteří zaměstnanci jsou ve stávce, odbory žádají o pomoc a v tisku se už objevují ostré výpady proti zaměstnancům, že nemají co kritizovat své vedoucí. Přeji si, aby celá situace byla řešena jednáním, lepší komunikací, a nikoliv vzkazy a nátlakem přes média,“ uvedl ministr Staněk.

K uklidnění situace by mohlo přispět rozšíření garanční rady o odborníky, kteří by do diskuse o ND vnesli nové a historií nezatížené pohledy. „Jsem rád, že na téma nových členů garanční rady padla napříč jednáním shoda,“ dodal Staněk.

Vratislav Vlna, předseda umělecké rady Orchestru ND, sdělil, že důvodem k vyhlášení stávkové pohotovosti jsou i údajně nezodpovězené otázky o směřování divadla adresované Burianovi v několika dopisech. Podle organizátorů dopisů Hansen, který byl před nástupem do funkce uměleckého ředitele jmenován poradcem ředitele ND Buriana, za devítiměsíční působení v této funkci nepředstavil základní vizi a přivedl soubor opery do krizového stavu. Od jednoho z dopisů se později distancovala Umělecká rada sboru SO. Podle jejích zástupců ani jeden člen této rady nebyl seznámen s jeho obsahem a podpis umělecké rady považují za neoprávněný.

Protestující podpořila pěvkyně Eva Urbanová, která se po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem setkala i s ministrem kultury. Do debaty byl, údajně proti své vůli, zatažen i zpěvák a dirigent José Cura. V médiích se objevil jeho dopis ze 7. června podporující umělce proti vedení ND, Cura však podle svých slov vyzval, aby jeho prohlášení nebylo použito. Přesto se jeho text objevil na uživatelském blogu slovenské mutace Deníku N. „O údajném dopisu José Cury jsem se dozvěděl z internetu. Podle mé informace nikdo z Unie orchestrálních hudebníků (UOH) s touto věcí nemá nic společného. Od případných podobných nekorektních způsobů jednání, které mají nějak účelově diskreditovat a poškozovat kohokoliv, se distancujeme,“ sdělil ČTK Jiří Dokoupil, prezident UOH.

Na konci května na post ředitelky Opery ND a Státní opery rezignovala Silvia Hroncová. Následovala tak uměleckého ředitele Opery ND Petra Kofroně. Hroncová mezi důvody svého kroku uvedla „dlouhodobě nevyjasněnou situaci spojenou s novou sezonou, rozdílné názory na budoucí směřování opery, na její organizační a personální strukturu a obsazení i chod opery“.