Ministr kultury Antonín Staněk ocenil osobnosti V. ročníku Dáma, Rytíř a Mecenáš české kultury

Publikováno 4. 3. 2019

Slavnostní ceremoniál proběhl 24. února 2019 v Divadle na Vinohradech v rámci XIII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. Rezortní vyznamenání již pátým rokem udělilo Ministerstvo kultury České republiky tvůrcům, jejichž umělecká cesta byla násilně přerušena totalitní mocí, či byli kvůli svým nezlomným mravním postojům perzekvováni a zbavováni občanských práv a svobod.

Titul a ocenění Dámy české kultury si převzaly spisovatelky Erika Bezdíčková a Helena Havlíčková. Rytíři české kultury se v roce 2019 stali dirigent Libor Pešek, vrchní zemský rabín, dramatik a spisovatel Karol Sidon a spisovatel a politický vězeň František Šedivý.

V obou kategoriích byli také oceněni osobnosti in memoriam. Dámami české kultury se tak staly výtvarnice sestry Jitka a Květa Válovy. Titul Rytíř české kultury byl in memoriam udělen scénografovi, malíři a politickému vězni Bedřichu Bartákovi, historikovi, básníkovi a politickému vězni Zdeňku Kalistovi, a dále písničkáři, publicistovi  Karlu Krylovi. Mecenáši české kultury se stali pan Pavel Faiereisl a Ladislav Vitoul.

„Nesmírně si vážím všech oceněných. Spojuje je síla osobního vzdoru proti totalitě a nesvobodě, za kterou však byli perzekvováni oni sami, ale i jejich nejbližší. Svoboda je křehká a můžeme ji opět ztratit, ani se nenadějeme. Proto je tolik důležité, abychom si připomínali naši historii, a to také díky osudům, které dnes máme možnost poznat a jejich nositelům poděkovat. Je to poděkování symbolické, velký dík za jejich statečnost, morální pevnost a odhodlání v dobách pro národ nejtěžších. Velmi si cením toho, že tuto možnost mám. Mé poděkování patří také všem, kteří nezištně a obětavě podporují českou kulturu a umělce. Bez vás by kultura nebyla úplná.“ Antonín Staněk

Rezortní ocenění Dáma, Rytíř, Mecenáš české kultury je udělováno jako výraz uznání umělcům a dalším osobnostem společenského dění, kteří mimo kulturní přínos obohatili společnost také svědectvím svého života coby čestní, stateční a mravní lidé, často navzdory útlaku obou totalit 20. století. Mecenášem umění se pak stává osoba či instituce, která značnou měrou podporuje umělecké projekty i památky. Cenu tvoří kovová medaile s odznakem v etui a diplom. Cena není spojena s finančním ohodnocením.

MEDAILONKY OCENĚNÝCH R,D,M české kultury 2019