Ministerstvo navrhlo prohlásit broumovské kostely národní kulturní památkou

Publikováno 11. 11. 2021

Ministerstvo kultury navrhuje vládě, aby prohlásila ojedinělý soubor deseti kostelů na Broumovsku za národní kulturní památku. Kostely v první čtvrtině 18. století postavili podle návrhů architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

Žádost o prohlášení kostelů národní kulturní památkou podal na ministerstvo Královéhradecký kraj.

Kostely vznikly mezi lety 1719 až 1738 jako ucelený soubor venkovských farních kostelů spojených obdobím vzniku, osobností zadavatele a autory návrhů. Byly postupně postaveny v obcích Vernéřovice, Ruprechtice, Heřmánkovice, Otovice, Vižňov, Bezděkov nad Metují, Broumov, Šonov, Božanov a Hlavňov. Jednotlivě už kostely jsou kulturními památkami. Status kulturní památky přináší větší šanci získat na obnovu peníze z dotací a vlastníkovi zaručuje bezplatnou pomoc od památkářů.

Kostely vznikly na zakázku tehdejšího opata břevnovsko-broumovského benediktinského kláštera Otmara Zinkeho. Každý kostel je originálem, který barokní stavitelé zakomponovali do krajiny Broumovska. To je podle navrhovatele, Královéhradeckého kraje, ojedinělé a unikátní v kontextu kulturní krajiny v České republice i celé Evropě.

Stavitelům se podařilo vytvořit nové dominanty na mírných návrších a v těžištích tehdy se rozvíjejících obcí. Kostely navíc vizuálně doplňují přirozené skalní útvary, které broumovskou náhorní plošinu obklopují.

Dientzenhoferové patří k nejvýznamnějším představitelům vrcholného baroka v Česku. Letos v prosinci uplyne 270 let od smrti Kiliána Ignáce a příští rok 300 let od smrti jeho otce Kryštofa Dientzenhofera. Dientzenhoferové se také vyrovnali s požadavky zadavatele na jednoduchý typ venkovského kostela, který měl být zdobným a důstojným místem pro uctívání Boha, ale současně neměl být příliš nákladný. Náklady totiž hradily jednotlivé farnosti, opatství jim pouze zapůjčilo polovinu peněz na stavbu a poskytlo mobiliář z vyřazených kostelů.