Nový náměstek ministra kultury

Publikováno 8. 12. 2022

Michal Šašek byl 1. prosince 2022 jmenován náměstkem ministra kultury ČR.

Michal Šašek je absolventem teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je zakladatelem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST, kde působil nejprve v pozici programového ředitele a od roku 2015 byl výkonným ředitelem festivalu. V současné době vede seminář Dějiny světového filmu na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku a podílí se na přednáškových cyklech Masarykovy univerzity v Brně. Problematika filmu a audiovize je jeho dlouholetým odborným zájmem a byl v této oblasti neformálním konzultantem ministra kultury Martina Baxy již od prosince 2021.

Velmi si jmenování od pana ministra Baxy vážím a těší mne, že se budu moci podílet na práci ministerstva kultury v oblasti médií, filmu a audiovize. Ministerstvo kultury v současné době připravuje novou legislativu jak v oblasti veřejnoprávních médií, tak v budoucnu bude připravovat transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize. Věřím, že v těchto oblastech budu pro tým ministerstva přínosem,“ řekl Michal Šašek.