Metodika k fotovoltaice na kulturních památkách a v památkově chráněných územích

Publikováno 30. 3. 2023

Ministerstvo kultury s Národním památkovým ústavem připravilo metodiku k fotovoltaickým systémům v rámci památkové péče

Metodika, kterou Národní památkový ústav zpracoval, je výrazným posunem s přihlédnutím jak k potřebě reakce na aktuální energetické a ekonomické potřeby, tak k ochraně a předání kulturního dědictví dalším generacím.

„Jsem rád, že se nám s Národním památkovým ústavem v relativně krátké době podařilo zareagovat na složité období energetické krize, války a dalších doprovodných jevů a otevřít diskusi nad dosud dlouhá léta do jisté míry tabuizovaným tématem. Naším cílem je sjednocení praxe na území celé České republiky, a to vše s maximálním respektem k ochraně hodnot kulturního dědictví,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Celý příspěvek, publikovaný 30. 3. 2023 na webu tzbinfo, najdete zde.