Kultura se musí zbavit stockholmského syndromu, její krizi ale může utnout jen stát, říká Štičková

Publikováno 16. 5. 2023

Je nezbytné, aby se lidé pracující v kultuře začali sdružovat. Potřebujeme nejen status umělce, ale změnu perspektivy v pohledu na roli kultury ve společnosti, říká expertka na kulturní advokacii.

Anna Štičková se věnuje výzkumu knižního trhu, nezávislé literatuře, ale také kultuře v Česku obecně. Jako zástupkyně Asociace spisovatelů se účastní vyjednávání o budoucí podobě statusu umělce na ministerstvu kultury. Opatření, které funguje v mnoha evropských zemích a na základě Národního plánu obnovy vznikne i v České republice, by mohlo být nástrojem finanční stabilizace kulturních profesionálů, kteří často pobírají velmi nízké mzdy, kombinují více úvazků a musejí se spoléhat na tzv. gig economy.

V dubnu byla Štičková hostkou iniciativy Nadšením nájem nezaplatíš, která nedávno vznikla jako informační a podpůrná platforma pro diskuze o zlepšení pracovních podmínek v kulturní publicistice a vzbudila pozornost lidí pracujících v kultuře i v médiích. Rozhovor s ní mimo jiné rekapituluje zdejší cestu ke statusu umělce. Ten u nás pravděpodobně vznikne v zatím omezené, minimalistické verzi.

Kdy jste se začala zabývat možnostmi, jak změnit způsob financování pracovníků v kultuře a tedy i statusem umělce?

O kondici zdejší kultury, primárně literatury, jsem se začala zajímat, když jsem pracovala v malém nezávislém nakladatelství – v Nové besedě. Rychle jsem pochopila, že systém je nastavený tak, že je pro taková nakladatelství nejen nevýhodný, ale vyloženě predátorský. Velké firmy v něm využívají své ekonomické síly a mohou určovat podmínky i malým subjektům. To samozřejmě platí pro mnohá odvětví, nejen v kultuře. Úplně původně jsem se začala zajímat o to, proč jsou distribuční rabaty kolem 50 procent, a dostala jsem se k tomu, proč mají i další nezávislé subjekty v rámci knižního provozu – autoři, autorky, překladatelé a překladatelky – úplně tristní honoráře. Pak jsem se postupně propracovala ke kulturní politice a tím pádem i ke statusu umělce.

Celý rozhovor Táni Zabloudilové, publikovaný 16. 5. 2023 na web A2larm, najdete zde.