Kreativní inkubátor oživuje kulturní dědictví

Publikováno 9. 1. 2020

V Plzni ho nastartovala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

V roce 2019 nastartovala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara projekt Kreativní inkubátor propojující tvůrčí rozměr studia s manažerskými schopnostmi. V rámci workshopů a přednášek tak své studenty komplexně připravuje na budoucí designérskou praxi v komerční sféře.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v loňském roce přišla s projektem kreativního inkubátoru soustředěného na oživování kulturního dědictví. Jednalo se o cyklus workshopů a přednášek vedených umělci, pracovníky muzeí, ekonomy a pedagogy z fakulty i mimo ni. Program kultivoval cesty inspirace spojené s identitou, historií a technologií v českých zemích a zároveň posiloval kompetence studentů nutné pro tvorbu inspirovanou artefakty a dokumenty z archivů muzeí, galerií, případně historickou komerční a uměleckou tvorbou. Plzeňský kreativní inkubátor na Sutnarce nám představí proděkan pro tvůrčí činnost Arnošt Marks.

Rozhovor, publikovaný 8. 1. 2020 na webu Czechdesing.cz, si můžete přečíst zde.