Konference Kultura spojuje!/Culture Connects! propojila kulturu s dalšími oblastmi

Publikováno 15. 10. 2019

Ve dnech 2. a 3. října 2019 se v prostorách Ministerstva kultury ČR konala mezinárodní konference Kultura spojuje/Culture Connects! s podtitulem Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími sektory. Jejím pořadatelem bylo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), z pověření a za finančního přispění MK ČR, a pod záštitou ministra kultury ČR a MPSV ČR.

Konference se věnovala celé řadě otázek, např. jaká je úloha kultury v procesu sociálního začleňování a jaká by mohla být; jak lze využít její potenciál v oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání či péče o sociálně vyloučené.  Na řadě českých i zahraničních příkladů dokumentovala, že kultura představuje nenahraditelný a silný prostředek pro dialog a komunikaci mezi lidmi, a že má potenciál přispět k nekonfliktním řešením společenských problémů. Je schopna spojit péči o zdraví, sociální oblast a vzdělávací procesy v rámci konceptu udržitelného života ve společnosti.

„Sociální inkluze je zásadním prostředkem fungování moderní společnosti,“ uvedl Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální začleňování, jeden z hostů konference. Čelíme globálním výzvám, jako je změna klimatu či migrace, a ač to na první pohled nemusí být zřejmé, kulturní a soudržná společnost má mnohem větší šanci se s těmito výzvami úspěšně potýkat. Ukazuje se potřeba dlouhodobých strategií, avšak takových, které půjdou napříč politickým spektrem a nebudou podléhat okamžitým změnám politické situace.

Konference prokázala, že jednotlivé resorty jsou si vědomy potřeby vzájemné spolupráce a své zodpovědnosti za vytváření rovných příležitostí. V současné době má každý z nich své strategie a nástroje. Nicméně se nelze spokojit pouze s tím, že strategie existují. Důležitější je, zda a jaký mají dopad do praxe. Zároveň je podstatné, aby byly resorty otevřeny vzájemné spolupráci. Jak ukázaly závěry konference, jedinečným nástrojem, který tuto spolupráci umožňuje, je právě kultura.

Více o konferenci: konference.nipos.cz