Komora daňových poradců stojí v těžkých dobách na straně podnikatelů a občanů

Publikováno 6. 4. 2020

Komora daňových poradců pomáhá s řešením ekonomických a daňových důsledků ekonomické krize

Pozitivně hodnotíme, že vládou minulý týden schválený návrh podpory pro OSVČ, které byly zasaženy koronavirovou krizí, vzalo Ministerstvo financí zpět a umožnilo nám podílet se na jeho úpravě. Nová verze tak bude jednoduchá a umožní efektivně a rychle na podporu dosáhnout těm, kteří ji skutečně potřebují.

Vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek, k tomu řekl: „Součástí původního návrhu byla podmínka poklesu tržeb, což z ekonomického pohledu nedává smysl. Lze najít spoustu případů, kdy by na základě tohoto kritéria podporu nedostal ten, kdo by ji dostat měl a  naopak by na ni mohl dosáhnout ten, kdo ji nepotřebuje. Snížení tržeb nemusí nutně znamenat snížení zisků a naopak.

Komora daňových poradců neměla původní návrh předem k dispozici. Poté, co byl veřejně představen, jsme ihned začali upozorňovat na jeho rizika. Na základě Komorou uplatněných návrhů bude podpora poskytována bez složitých administrativních podmínek rychle a efektivně všem podnikatelům, zasaženým současnou krizí. Nebude uplatněno žádné  kritérium, které by se složitě prokazovalo a dokládalo. „Prakticky každý, kdo o podporu požádá a čestně prohlásí, že mu vládní opatření proti koronaviru způsobily ekonomické obtíže, podporu obdrží. Jednoduše a rychle. Jenom rychlá pomoc je skutečná pomoc,“ uzavírá Hajdušek.

Člen Prezidia a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal, doplňuje: „Komora daňových poradců opakovaně deklarovala, že v této nelehké situaci, dáváme státu bezplatně k dispozici své odborníky. Daňoví poradci jsou v této složité době  takříkajíc z ekonomického hlediska v první bojové linii a víme tedy, co naši klienti skutečně potřebují, aby přežili toto náročné období.

Komora daňových poradců je aktivní. Opakovaně předkládáme návrhy řešení a upozorňujeme na problémy a komplikace, které do daňových ekonomických oblastí současná situace přináší. „Pevně věříme, že tento příklad povede k tomu, že budeme dopředu více zapojeni do debat na tato témata a k našim podnětům a návrhům bude více přihlíženo,“ uzavírá Nesrovnal.