Klára Salzmann: Ke krajině, krajinnému plánování a zeleno-modré infrastruktuře

Publikováno 26. 7. 2021

V oblasti péče o krajinu má Česká komora architektů naprosto výjimečné postavení, které vyplývá z její podstaty – je společným prostorem aktivit architektů, urbanistů, územních plánovačů, krajinářských architektů a projektantů územních systémů ekologické stability.

Čtěte dále.