KEA: První dojmy z nového pracovního plánu EU pro kulturu na období 2023-2026

Publikováno 2. 2. 2023

KEA je mezinárodní výzkumné centrum specializované na kulturu, kreativní průmysly, sport, vzdělávání a mládež. Na svém webu zveřejnili shrnutí aktualizovaného pracovního plánu pro kulturu 2023 – 2026, který přijala Rada ministrů kultury EU.

Jde o dokument, který tvoří rámec společné čtyřleté strategie členských států a je zaměřen na řešení hlavních výzev, kterým čelí KKO a vymezuje opatření k jejich řešení. Přípravu tohoto plánu iniciovalo francouzské předsednictví a dokončilo české předsednictví.

Aktualizovaný plán je strukturován do čtyř hlavních priorit:

  • Umělci a profesionálové v oblasti kultury: posílení KKO
  • Kultura pro lidi: posílení účasti na kulturním životě a úloha kultury ve společnosti
  • Kultura pro planetu: uvolnění síly kultury
  • Kultura pro partnerství: posílení kulturního rozměru vnějších vztahů EU

Podrobnosti