K odchodu Kateřiny Tučkové z festivalu Meeting Brno

Publikováno 28. 5. 2019

V létě roku 2015 jsem iniciovala vznik multižánrového kulturního festivalu Meeting Brno a stala se jeho první prezidentkou a programovou ředitelkou. Po skončení III. ročníku jsem však na své funkce rezignovala, protože se mé představy o podobě
neziskového festivalu značně lišily od představ mých kolegů.

Odmítla jsem rozhovory do médií, která mě s dotazem na důvody mého odchodu oslovila, protože jsem nechtěla prát špinavé prádlo veřejně, natož ničit výsledky své tříleté práce. Zdržela jsem se jakýchkoliv komentářů na sociálních sítích, předala svou agendu nové programové ředitelce festivalu a prostě odešla.

Byla to chyba.

Tím, že jsem o důvodech svého odchodu veřejně nemluvila, umožnila jsem, aby současní organizátoři i nadále využívali mé jméno a dílo jako doklad ideové kontinuity mezi předchozími a letošním ročníkem. Bez mého vědomí a souhlasu zařadili do programu festivalu divadelní hru Vitka, aniž by respektovali fakt, že jsem se po svém odchodu od veškerých aktivit festivalu distancovala.

Proto nyní považuji za nutné důvody svého odchodu vysvětlit. Mezi ty profesní patřil především nesouhlas s přijímáním sponzorských darů od subjektů, které podle mého mínění poškozovaly základní poslání i dobré jméno festivalu (finanční skupina DRFG), dále pak výhrady k hospodaření s těmito prostředky a rozpor v pohledu na to, nakolik má být festival nástrojem k politické prezentaci představitelů města.

Osobně mě pak hluboce zklamalo, že zatímco jsem z titulu své funkce do celostátních médií hlásala mmj. genderově férové odměňování a dávala tak festival Meeting Brno za příklad, zjistila jsem, že si někteří členové spolku za mými zády vyplácí jiné honoráře, než na kterých jsme se dohodli.

Tyto neetické způsoby získávání a rozdělování finančních prostředků jsem otevřeně kritizovala a tím se stala hrozbou pro ty, kteří se na festivalu stali finančně závislými. Postupně jsem proto byla izolována od informací, týkajících se například uzavíraných smluv, i od běžné agendy. Nezískávala jsem odezvu na telefonáty, maily a schůzky, což jsem zpočátku považovala za zaneprázdněnost, než došlo i na maření mé práce. Dotáhnout na pět desítek pořadů, konaných během III. ročníku festivalu, jsem pak byla schopna jen za vypětí veškerých fyzických i psychických sil, a posléze na další spolupráci rezignovala.

Převzetí festivalu výkonným ředitelem Petrem Kalouskem a ekonomickým ředitelem Jiřím Mottlem, kterým finanční zdroje zajišťované viceprezidentem festivalu a zároveň ředitelem Nadace DRFG, Davidem Mackem, nepřipadaly morálně nepřijatelné, jsem akceptovala. S čím však rozhodně nesouhlasím, je další neoprávněné nakládání s mým jménem a dílem, tj. s uvedením divadelní hry Vitka v programu festivalu, kam byla vřazena bez jakýchkoliv smluvních ujednání s divadlem Husa na provázku, s nakladatelstvím Host, nebo s její autorkou. Festival Meeting Brno tímto porušil má autorská a osobnostní práva a jako jedinou formu nápravy vidím stažení inscenace Vitka z programu, potažmo z veškeré jeho tiskové i on-line propagace.

Při této příležitosti chci také deklarovat, že si už nepřeji být s festivalem Meeting Brno jakkoliv spojována a sloužit coby fíkový list politickým a zejména ekonomickým ambicím jeho současných ředitelů.

 

Kateřina Tučková
V Praze, 17. května 2019