Je tu další ÉTA pro kulturní a kreativní odvětví

Publikováno 12. 9. 2019

Na inovace ve společenských a humanitních vědách, umění a designu je připraveno přes půl miliardy korun. Brzy se spustí další kolo veřejné soutěže na jejich podporu. Nejen o další výzvě v programu jsme mluvili s ambasadorem ÉTY Marcelem Krausem (TA ČR), který je zároveň členem mezinárodního poradního sboru Creative Industries Policy and Evidence Centre britské organizace NESTA.

Na září chystáte další semináře pro uchazeče do 3. ročníku veřejné soutěže programu ÉTA, který je určen pro aplikovaný výzkum v oblasti společenských a humanitních věd a umění. Jak byste zhodnotil předchozí 2. ročník, co se týče přihlášených projektů?

Jednoznačně rok od roku stoupá ambicióznost návrhů projektů a sebejistota v jejich inovačních partnerstvích. Pochyby o tom, že společenské a humanitní vědy nebo umělecké obory nechtějí nebo neumějí zaměřit svou práci na aplikovaný výzkum a inovace, se nenaplňují. Naopak se to daří, a to velmi často v interdisciplinárním propojení s obory technickými nebo přírodovědnými. Druhá veřejná soutěž dokonce přivedla Technologické agentuře České republiky více nových klientů než soutěž první.

Je něco, co vás při realizaci programu nejvíce překvapilo?

Osobně vnímám jako nejpřekvapivější počet partnerů z řad státní a veřejné správy nebo podniků jakožto uživatelů inovačních řešení vznikajících v podpořených projektech. Za dvě soutěže – mluvíme o 230 projektech – jsme těchto společensko-humanitních nebo uměleckých inovátorů napočítali na 550. Nejčastěji jsou jimi města a kraje, ministerstva, úřady, podniky, školy všech stupňů nebo neziskové organizace nejrůznějšího zaměření; a objevují se i muzea, filharmonie, festivaly, galerie nebo divadelní spolky.

Uveďte prosím stručně několik konkrétních příkladů podpořených projektů.

Vzniká spousta interdisciplinárních partnerství, například mezi robotikou a sociologií, uměním a informačními technologiemi, ekonomií a živým hudebním uměním, médii a vzděláváním, historií a didaktikou nebo virtuální realitou a psychologií. Máme celou řadu dalších vlajkových lodí programu ÉTA, některé z nich jsou mediálně známé – například robot Pepa pro vyšší interakci seniorek a seniorů s novými technologiemi, pražský hub pro cirkulární ekonomiku nebo snižování plýtvání potravin ve veřejném stravování.

Celý rozhovor Kateřiny Přidalové, publikovaný 26. 7. 2019 na webu KreativníČesko.cz, najdete zde.