Jaká je úloha kultury v průběhu pandemie COVID-19?

Publikováno 7. 6. 2020

Cluj Cultural Centre ve spolupráci s dalšími kulturními organizacemi vybízí k vyplnění dotazníku, který mapuje úlohu kultury během krizové situace vzniklé v důsledku pandemie COVID-19.

Cílem dotazníku je zjistit, jakými způsoby se lidé vypořádávají s krizovou situací, do jaké míry kultura napomáhá k vyrovnání se s krizovým stavem a jaký druh umění je pro respondenty nejdůležitější. Dotazník je zcela anonymní a jeho výstupy budou využity výhradně pro výzkumné účely.

Dotazník je možné vyplnit zde do 8. června 2020.