Přehled městských opatření pro kulturu

Publikováno 16. 7. 2020

Co bylo třeba udělat v nouzovém stavu a co po jeho skončení, aby mohla městská kulturní a kreativní DNA znovu nastartovat?

Hojnost zahraničních zdrojů nám pomohla sestavit Záchrannou sadu pro města s cílem zvýšit povědomí o škále nástrojů, kterými se dá těžkost situace zmírnit. Co se městům povedlo, posuďte sami v sestaveném přehledu městských opatření pro kulturu.

Stalo se, že orgány měst nesou velkou část odpovědnosti za to, co bude s lokálními subjekty působícími jak v neziskové, tak v podnikající scéně kulturních a kreativních odvětví. Přirozenou reakcí měst byla starost o příspěvkové organizace a ty podporované dotačními tituly. V době přípravy článku se upřesňují další vládní opatření, a tak porcování zodpovědnosti za českou scénu není u konce. Na konci června schválila vláda dotační balíček pro kulturní a kreativní průmysly ve výši jedné miliardy s tím, že 900 milionů půjde na živé akce a 100 milionů na kreativní vouchery, o kterých jsme nedávno psali zde. Dále do 15. července běžela mimořádná výzva v programu MK pro oblast profesionálního umění.

Nejen na úrovni měst jsme byli kvůli krizi svědky síly a důležitosti celého ekosystému kulturních a kreativních odvětví (KKO), v jehož jádru je tvorba a umění. KKO se stala globálně jedním z nejpostiženějších segmentů této krize, ale současně i nejsledovanějším „kanálem“ široké veřejnosti v době karantény. Vedle toho se však na povrch dostala zakořeněná nejistota v zacházení s potřebami KKO, potažmo subjekty, které je utváří – co jsou to kulturní a kreativních odvětví, jak fungují, co potřebují a jak jim efektivně pomáhat? I mediální světlo padlo díky krizi na skutečnost, že KKO vlastně nikdo resortně nespravuje a je těžké jejich podstatu, a proto i podporu, adekvátně zahrnout do akčních, případně krizových plánů a opatření. Po jarní pandemii proto úředníkům zůstává na stole nelehká, ale důležitá výzva, koho chceme podporovat a proč a pomocí jakých strategií, nástrojů a rozpočtů.

Celý příspěvek Lucie Ševčikové, publikovaný 16. 7. 2020 na webu KreativníČesko.cz, najdete zde.