IDU vyzývá k podpoře Týdnu pro klima

Publikováno 11. 9. 2019

Klimatická krize vyžaduje zapojení a aktivní přístup umění a kultury.

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) společně s dalšími kulturními organizacemi (viz http://bit.ly/SetkaniKeKlimatickeKrizi) jsou přesvědčeny, že klimatická krize vyžaduje osobní zapojení a aktivní přístup. Byť se již řada organizací zabývá šetrným provozem a umělkyně a umělci svým dílem upozorňují na krizovou situaci, zůstává veřejné povědomí o urgenci řešit klimatickou krizi velmi nízké. Kromě opatření v rámci našich organizací považujeme za důležité projevit náš postoj i v rámci již probíhajících celosvětových akcí. Vyzýváme proto uměleckou a kulturní komunitu k účasti a podpoře Týdne pro klima, který organizuje řada spolků, organizací a jednotlivců se zájmem o klima a související společenská témata společně s hnutím Fridays for Future.

Nedostatek pozornosti, která je stavu klimatu věnována, je alarmující. Důsledky krize se přitom dotýkají každého z nás. Cítíme proto, že je zapotřebí aktivní přístup nejen na úrovni osobního života, ale i našeho profesního působení.

Umění a kultura citlivě vnímá společenské dění, vždy se stavěly na stranu slabých a utiskovaných; na straně moci bylo vždy jen umění falešné. V tomto případě jsou těmi slabými planeta a ti, kdo nemají přístup ke zdrojům a prostředkům. To vnímáme jako dostatečný důvod k tomu, aby se představitelé kultury připojili k hnutí za budoucnost. Umění a kultura mají jedinečný potenciál využít své schopnosti oslovit a zasáhnout širší veřejnost.

I když nejsme pro diskuzi vybaveni dostatečnou odborností, můžeme se opřít o skutečnost, že se ke stávce Fridays for Future v České republice v březnu 2019 přihlásila i stovka českých vědkyň a vědců. Navíc podpora studentského hnutí ze strany kultury je v českém prostředí osvědčeným fenoménem. Klimatická krize je výzva, které jsme dosud nečelili – nastoluje otázku hodnotové transformace celé společnosti. Umělecká komunita v době společenských změn hraje nejen aktivní roli, ale pomáhá zároveň společnosti se se změnou vypořádat.

Týden pro klima je příležitostí mobilizovat občanskou společnost, která může apelovat na politickou reprezentaci, aby začala brát situaci vážně. Týden pro klima začíná 20. 9. 2019 demonstracemi po celé České republice a pokračuje akcemi do 27. 9. 2019. K celosvětové Stávce za klima 20. 9. 2019 se připojuje a k účasti vyzývá například i Amnesty International.

V tomto momentě není čas se koordinovat jednotně, důležitější je co nejširší zapojení a rozmanitost. Existuje spousta možností, jak se přidat. Zásadní je, aby jakákoliv akce upoutala co největší pozornost veřejnosti a médií. Dovolujeme si nabídnout několik praktických příkladů.

Jak se lze zapojit?

  • vyvěste banner Týdne pro klima (nebo vlastní), materiály ke stažení zde (budeme průběžně doplňovat)
  • šiřte povědomí o tom, že klimatická krize existuje (např. formou krátkých prohlášení umělců a umělkyň na forbíně, před koncerty ap.)
  • uspořádejte diskuze
  • sdílejte události Týdne pro klima na FB
  • přidejte na stránky Týdne pro klima vlastní akci jako organizace či jednotlivec
  • připojte se k demonstraci Stávka za klima 20. 9. 2019 “zavřením” či “otevřením dveří” instituce, “uspáním” vlastní domény (technicky je jednoduché zajistit proklik z oznámení na web), vydáním tiskové zprávy nebo prohlášení apod.
  • umístěte plakáty, samolepky apod.
  • zorganizujte umělecké intervence, happeningy apod.

Je možné se také připojit k následným aktivitám globálních hnutí, například k říjnovým akcím hnutí Rebelie proti vyhynutí, jejichž součástí bude i blok s uměleckými performancemi.

Budeme rádi, pokud nám o vašem zapojení dáte vědět.
// Presskit: http://bit.ly/PresskitVýzvaIDUKPodpořeTýdneProKlima

// Více o setkání ke klimatické krizi http://bit.ly/SetkaniKeKlimatickeKrizi

// Více k Týdnu pro klima zde