I Karlovarský kraj sází na kreativitu

Publikováno 10. 2. 2022

O strategický rozvoj kulturních a kreativních odvětví usiluje nyní i Karlovarsko. Již brzy zahájí svou činnost Kreativní kancelář, jejímž cílem bude podpora nových odvětví a oživení těch, jež mají v kraji dlouholetou tradici.

V Karlových Varech tak vznikne zastřešující organizace, která bude informační, materiální i vzdělávací oporou pro místní kulturní organizace, kreativce a byznys.

V květnu loňského roku Rada Karlovarského kraje schválila předběžnou studii proveditelnosti projektu Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K. Cílem projektu je přispět v kraji k rozvoji nových odvětví (například kreativního vzdělávání, digitálních médií a dalších) a oživení těch, jež zde mají dlouholetou tradici (například keramika, sklářství nebo film). A právě Kreativní kancelář (4K) by se měla stát hlavním koordinátorem aktivit v oblasti kulturních a kreativních odvětví (KKO) v Karlovarském kraji. „Kulturní a kreativní odvětví jsou v současné době jednou z nejrychleji ekonomicky rostoucích oblastí a výrazně se podílejí na vzniku nových pracovních příležitostí. Proto je chceme oživit i v našem kraji, kde mají velmi silnou tradici, ať už v oblasti keramického nebo sklářského průmyslu, krajkářství, nebo v dalších oborech. Ve spolupráci s místními aktéry se proto snažíme zjistit, jak jim může kraj pomoci k dalšímu rozvoji,“ uvedla zastupitelka pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů Markéta Monsportová.

Celý příspěvek Kateřiny Přidalové, publikovaný 20. 1. 2022 na webu KreativníČesko.cz, najdete zde.