Historickým městem roku 2021 se staly Boskovice z Jihomoravského kraje

Publikováno 20. 4. 2022

Dne 14. dubna 2022 byl na pražském Žofíně slavnostně vyhlášen vítěz celostátní soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2021.

Vítězem soutěže se stalo město Boskovice, které zároveň může po dobu roku 2022 užívat titul „Historické město roku 2021“. Součástí ceny je také finanční odměna Ministerstva kultury ve výši 1 000 000 Kč.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil ministr kultury Martin Baxa, který poděkoval všem zúčastněným a připomněl, že finanční Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je druhým nejdéle fungujícím programem Ministerstva kultury v oblasti státní památkové péče, a jedná se o program velmi úspěšný. „Chtěl bych poděkovat všem přítomným a zejména Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za veškerou práci, kterou na poli ochrany památkového fondu vykonává. Upřímně bych chtěl také poděkovat všem starostkám a starostům, nejenom těm oceněným, za velký kus dobře odvedené práce, protože výraz historických jader měst doznal za poslední desítky let zásadních změn oproti minulosti. Jsem si vědom toho, kolik úsilí i finančních prostředků bylo do nezbytné obnovy historických jader měst vloženo a chci vás  ubezpečit, že Ministerstvo kultury bude i nadále vaše aktivity související s obnovou historických měst podporovat tak, aby naše města vzkvétala a národní architektonické bohatství bylo zachováno dalším generacím,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa.

Obnova měst s městskou památkovou rezervací anebo městskou památkovou zónou doznala za období fungování Programu regenerace (MPR a MPZ) obrovských změn. Tyto změny se neprojevují pouze ve vizuálním dojmu při návštěvě historických center, ale také na úrovni společenské a ekonomické. Za dobu své existence, tedy od roku 1993, vložil stát prostřednictvím tohoto programu do obnovy kulturních památek na území městských památkových rezervací a městských památkových zón 5,7 mld. Kč a podílel se tak na obnově více než 18 tisíc kulturních památek. Celkové náklady na obnovu kulturních památek v rámci synergického efektu tohoto programu, tedy zapojením měst, obcí a vlastníků kulturních památek do celkového objemu provedeného díla, dosáhly výše přibližně 14,7 mld. Kč. „S velkou lítostí musím konstatovat, že v rámci specifických programů Ministerstva kultury, určených na obnovu a zachování kulturních památek, došlo v letošním roce k poklesu alokovaných finančních prostředků, a to ve výši 169 mil. Kč, což byla bolestivá, ale zcela nezbytná reakce na naprosto nezodpovědné hospodaření předchozí vlády se státními prostředky. Chci Vás ujistit, že vynucené snížení objemu finančních prostředků na obnovu kulturních památek v letošním roce vnímám ve všech souvislostech a rozhodně se nejedná o dlouhodobý trend, naopak, mým cílem je postupné navyšování těchto finančních prostředků, pochopitelně v závislosti na možnostech státního rozpočtu,“ řekl ministr Baxa.

V letošním roce do soutěže o titul Historické město roku 2021 bylo přihlášeno celkem 33 městských památkových rezervací a zón. Do letošního finále soutěže se dostalo 14 soutěžících; město Boskovice, Frenštát pod Radhoštěm, Horažďovice, statutární město Hradec Králové, Kolín, Kroměříž, Letohrad, Lipník nad Bečvou, Loket, Lomnice nad Popelkou, Prachatice, městská část Praha 1, Telč a Žatec. Cenu ministra pro místní rozvoj a odměnu 100 000 Kč dostala města Loket a Telč. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.