Herní design na FAMU přijme první studenty

Publikováno 26. 1. 2021

V říjnu 2021 se na pražské FAMU poprvé otevře studijní program herní design.

Program se tak nově zařadí mezi další zavedené obory audiovizuální tvorby, vyučované na deseti katedrách, které reprezentují jednotlivé profese podílející se na vzniku audiovizuálního díla, i různorodé druhy audiovizuální tvorby – od hraného filmu, přes dokument a animaci po experimentální film či videoinstalace. Přihlášky do prvního ročníku herního designu bude možné podávat od 1. března 2021 do 15. dubna 2021.

Nový studijní program reaguje na zájem studentů i herního průmyslu, který v posledních letech zaznamenal řadu úspěchů s tituly jako Beat Saber, Chuchel nebo Kingdom Come: Deliverance. Podle herního vývojáře a pedagoga Michala Berlingera, autora nedávno vydané hry Pilgrims od studia Amanita Design, tento program přispěje k rozvoji herního průmyslu a rozšíří jeho tvůrčí potenciál: „Abychom i dále mohli být na špičce herního průmyslu a drželi krok se světem, potřebujeme vzdělané kreativní absolventy, kteří dokážou projektům přinést skutečnou přidanou hodnotu.“

Jádrem studijního programu je herní design coby tvůrčí specializace v rámci vývoje počítačových her. Praktická výuka se zaměřuje na dovednosti jako design mechanik, level design, tvorba questů (úkolů v rámci hry) a obecně design herního zážitku, podobně jako tomu je u filmové režie. Teoretické předměty studující seznámí s historií počítačových her, naučí je rozumět hrám jako médiu a jejich místu ve společnosti a kultuře. Kromě toho program obsahuje specializované předměty soustředící se nascénář, zvuk, animaci a produkci, které budou vyučovat odborníci z ostatních kateder FAMU. Důležitou složkou studia je práce na vlastních tvůrčích projektech; studenti a studentky rovněž absolvují povinnou stáž v herním studiu. Absolventi a absolventky programu budou připraveni pracovat na pozicích herního designéra, level designéra, herního scenáristy či kreativního manažera v herním studiu.

Pedagogický tým katedry herního designu budou tvořit odborníci a odbornice na herní design, audiovizuální tvorbu i teorii a historii her, a to jak z FAMU, tak jiných vysokých škol i z praxe. Dílny povede kromě Michala Berlingera herní vývojář Jaroslav Meloun, který má zkušenosti z řady mezinárodních projektů. Zvuk bude vyučovat Tomáš Oramus, spoluautor nedávno vydané audiohry Důkaz 111. Historii a teorii počítačových her budou přednášet Jaroslav Švelch, autor knihy Gaming the Iron Curtain, a Tereza Krobová, herní akademička, novinářka a dramaturgyně.

Průběh přijímacího řízení

Navazující magisterský studijní program herní design je určený pro absolventy a absolventky bakalářského či magisterského vysokoškolského studia v ČR i v zahraničí. Přijímací řízení je dvoukolové – v prvním kole se hodnotí zaslané domácí práce, ve druhém kole pak mimo jiné proběhne pohovor s komisí. Do ročníku bude přijato maximálně sedm studentů a studentek. Pro přijetí ke studiu není nutné umět programovat. „Pokud jste kreativní, rádi se učíte novým věcem a zajímá vás herní design, nezáleží na tom, zda jste doposud studovali umělecký, technický či humanitní obor. Zkušenosti s tvorbou her a další tvůrčí aktivity vám však mohou pomoci v přijímacím řízení,“ říká Jaroslav Švelch, vedoucí týmu, který obor připravoval. Podrobné informace o přijímacím řízení najdete na stránkách hernidesign.famu.cz.